Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor rummage (Engels) in het Nederlands

rummage:

to rummage werkwoord (rummages, rummaged, rummaging)

 1. to rummage (go through; search; ransack)
  doorzoeken
  • doorzoeken werkwoord (doorzoek, doorzoekt, doorzocht, doorzochten, doorzocht)
 2. to rummage (burrow)
  rondwroeten; snuffelen
  • rondwroeten werkwoord (wroet rond, wroette rond, wroetten rond, rondgewroet)
  • snuffelen werkwoord (snuffel, snuffelt, snuffelde, snuffelden, gesnuffeld)
 3. to rummage (potter about)
  flodderen
  • flodderen werkwoord (flodder, floddert, flodderde, flodderden, geflodderd)
 4. to rummage (scramble; grabble)
  omwoelen
  • omwoelen werkwoord (woel om, woelt om, woelde om, woelden om, omgewoeld)
 5. to rummage (sniff; root up)

Conjugations for rummage:

present
 1. rummage
 2. rummage
 3. rummages
 4. rummage
 5. rummage
 6. rummage
simple past
 1. rummaged
 2. rummaged
 3. rummaged
 4. rummaged
 5. rummaged
 6. rummaged
present perfect
 1. have rummaged
 2. have rummaged
 3. has rummaged
 4. have rummaged
 5. have rummaged
 6. have rummaged
past continuous
 1. was rummaging
 2. were rummaging
 3. was rummaging
 4. were rummaging
 5. were rummaging
 6. were rummaging
future
 1. shall rummage
 2. will rummage
 3. will rummage
 4. shall rummage
 5. will rummage
 6. will rummage
continuous present
 1. am rummaging
 2. are rummaging
 3. is rummaging
 4. are rummaging
 5. are rummaging
 6. are rummaging
subjunctive
 1. be rummaged
 2. be rummaged
 3. be rummaged
 4. be rummaged
 5. be rummaged
 6. be rummaged
diverse
 1. rummage!
 2. let's rummage!
 3. rummaged
 4. rummaging
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor rummage:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- ransacking
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
doorzoeken go through; ransack; rummage; search
flodderen potter about; rummage
omwoelen grabble; rummage; scramble
rondwroeten burrow; rummage
snuffelen burrow; rummage browse; ferret; grabble; investigate; nose; pry; research; search for; smell; sniff around
snuffelen aan root up; rummage; sniff

Verwante woorden van "rummage":


Synoniemen voor "rummage":


Verwante definities voor "rummage":

 1. a thorough search for something (often causing disorder or confusion)1
  • he gave the attic a good rummage but couldn't find his skis1
 2. a jumble of things to be given away1
 3. search haphazardly1
  • We rummaged through the drawers1

Wiktionary: rummage


Cross Translation:
FromToVia
rummage exploreren; nagaan; onderzoeken; uitvissen; uitzoeken; vorsen; opgravingen doen fouiller — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van rummage