Engels

Uitgebreide vertaling voor affected (Engels) in het Nederlands

affected:

affected bijvoeglijk naamwoord

 1. affected (moved; touched)
  aangedaan; bewogen; geroerd
 2. affected (exaggerated; overdone; excessive; )
  overdreven; theatraal; aanstellerig
 3. affected (feigned; artificial; pretended; faked)
  geaffecteerd; gemaakt; onnatuurlijk; gezocht; gewrongen; gekunsteld
 4. affected (affectedly; snooty)
  geaffecteerd; bekakt; dikdoenerig
 5. affected (touched; moved)
  ontroerd
 6. affected (snooty; affectedly)
  aanstellerig; gekunsteld; dikdoenerig

Vertaal Matrix voor affected:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangedaan affected; moved; touched dreadfully cut up by it; put on; switched on
aanstellerig affected; affectedly; exaggerated; excessive; exorbitant; immoderate; overdone; snooty; theatrical
bekakt affected; affectedly; snooty
bewogen affected; moved; touched emotional; sensitive; tumultuous; turbulent
dikdoenerig affected; affectedly; snooty
geaffecteerd affected; affectedly; artificial; faked; feigned; pretended; snooty
gekunsteld affected; affectedly; artificial; faked; feigned; pretended; snooty artificial
gemaakt affected; artificial; faked; feigned; pretended artificial; created; enforced; forced; made; manufactured; produced; strained; unnatural
gewrongen affected; artificial; faked; feigned; pretended
gezocht affected; artificial; faked; feigned; pretended desirable; gladly seen; in demand; popular; sought-after; wanted
onnatuurlijk affected; artificial; faked; feigned; pretended artificial; enforced; forced; strained; unnatural
ontroerd affected; moved; touched
overdreven affected; exaggerated; excessive; exorbitant; immoderate; overdone; theatrical exaggerated; excessive; overdone
theatraal affected; exaggerated; excessive; exorbitant; immoderate; overdone; theatrical
- moved; stirred; touched; unnatural
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- afflicted; mannered; precious; stilted
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
geroerd affected; moved; touched dreadfully cut up by it

Verwante woorden van "affected":


Synoniemen voor "affected":


Antoniemen van "affected":


Verwante definities voor "affected":

 1. acted upon; influenced1
 2. speaking or behaving in an artificial way to make an impression1
 3. being excited or provoked to the expression of an emotion1

Wiktionary: affected

affected
adjective
 1. beschadigd door inwerking van iets
 2. zich te veel aanstellend

Cross Translation:
FromToVia
affected geaffecteerd affektiert — von einem gekünstelten Verhalten geprägt
affected gekunsteld; gemaakt; gewrongen affété — Qui est plein d’afféterie dans son air, dans ses manières, dans son langage.
affected gemaakt; kunstmatig; artificieel; gekunsteld; gewrongen artificiel — Qui remplace la nature par l’art ou l’artifice.
affected aanstellerig; onecht; onnatuurlijk; onwaar maniéré — Qui se fait remarquer par l’affectation de son maintien, de ses manières.
affected gekunsteld; gemaakt; gewrongen précieux — péjoratif|nocat=1

affect:

to affect werkwoord (affects, affected, affecting)

 1. to affect (influence; impress)
  beïnvloeden; treffen; raken
  • beïnvloeden werkwoord (beïnvloed, beïnvloedt, beïnvloedde, beïnvloedden, beïnvloed)
  • treffen werkwoord (tref, treft, trof, troffen, getroffen)
  • raken werkwoord (raak, raakt, raakte, raakten, geraakt)
 2. to affect (concern; regard; touch)
  betreffen; aangaan; raken
  • betreffen werkwoord (betref, betreft, betrof, betroffen, betroffen)
  • aangaan werkwoord (ga aan, gaat aan, ging aan, gingen aan, aangegaan)
  • raken werkwoord (raak, raakt, raakte, raakten, geraakt)
 3. to affect (concern; regard; relate to; touch)
  betreffen; aangaan; slaan op
  • betreffen werkwoord (betref, betreft, betrof, betroffen, betroffen)
  • aangaan werkwoord (ga aan, gaat aan, ging aan, gingen aan, aangegaan)
  • slaan op werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, geslagen op)
 4. to affect
  – have an effect upon 1
  inwerken
  • inwerken werkwoord (werk in, werkt in, werkte in, werkten in, ingewerkt)
 5. to affect (hit; strike; touch; move; concern)
  treffen; beroeren; raken
  • treffen werkwoord (tref, treft, trof, troffen, getroffen)
  • beroeren werkwoord (beroer, beroert, beroerde, beroerden, beroerd)
  • raken werkwoord (raak, raakt, raakte, raakten, geraakt)
 6. to affect (move; strike; touch; hit; concern)
  treffen; ontroeren
  • treffen werkwoord (tref, treft, trof, troffen, getroffen)
  • ontroeren werkwoord (ontroer, ontroert, ontroerde, ontroerden, ontroerd)
  raken
  – hem een klap, schot of stoot toebrengen 2
  • raken werkwoord (raak, raakt, raakte, raakten, geraakt)
   • de kogel raakte hem in de schouder2
 7. to affect (concern; touch)
  aangaan; zorg inboezemen; belang inboezemen

Conjugations for affect:

present
 1. affect
 2. affect
 3. affects
 4. affect
 5. affect
 6. affect
simple past
 1. affected
 2. affected
 3. affected
 4. affected
 5. affected
 6. affected
present perfect
 1. have affected
 2. have affected
 3. has affected
 4. have affected
 5. have affected
 6. have affected
past continuous
 1. was affecting
 2. were affecting
 3. was affecting
 4. were affecting
 5. were affecting
 6. were affecting
future
 1. shall affect
 2. will affect
 3. will affect
 4. shall affect
 5. will affect
 6. will affect
continuous present
 1. am affecting
 2. are affecting
 3. is affecting
 4. are affecting
 5. are affecting
 6. are affecting
subjunctive
 1. be affected
 2. be affected
 3. be affected
 4. be affected
 5. be affected
 6. be affected
diverse
 1. affect!
 2. let's affect!
 3. affected
 4. affecting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor affect:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangaan concerning
betreffen concerning
raken affecting; concerning; touching
treffen affecting; concerning; encounter; meeting; touching
zorg inboezemen being worried; concerning
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangaan affect; concern; regard; relate to; touch enter; enter into; start; take upon oneself; tie on to; undertake
belang inboezemen affect; concern; touch
beroeren affect; concern; hit; move; strike; touch budge; get going; move; put in motion; set in motion; stir; touch
betreffen affect; concern; regard; relate to; touch
beïnvloeden affect; impress; influence act upon; influence
inwerken affect introduce; prepare
ontroeren affect; concern; hit; move; strike; touch cause emotions; move; touch
raken affect; concern; hit; impress; influence; move; regard; strike; touch end up at; fall; land
slaan op affect; concern; regard; relate to; touch
treffen affect; concern; hit; impress; influence; move; strike; touch assemble; end up at; fall; forgather; get together; land; meet; see each other; visit
zorg inboezemen affect; concern; touch
- bear on; bear upon; dissemble; feign; impact; impress; involve; move; pretend; regard; sham; strike; touch; touch on
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- emotional condition

Verwante woorden van "affect":


Synoniemen voor "affect":


Verwante definities voor "affect":

 1. the conscious subjective aspect of feeling or emotion1
 2. act physically on; have an effect upon1
  • the medicine affects my heart rate1
 3. have an effect upon1
  • Will the new rules affect me?1
 4. make believe with the intent to deceive1
 5. have an emotional or cognitive impact upon1
 6. connect closely and often incriminatingly1
  • This new ruling affects your business1

Wiktionary: affect

affect
verb
 1. to make a false display of
 2. to infect or harm
 3. to move to emotion
 4. to influence or alter
affect
verb
 1. aanvallen, aangrijpen
 2. net doen alsof, voorgeven

Cross Translation:
FromToVia
affect fingeren; zich aanstellen feindreprésenter une chose comme réelle en lui donner une fausse apparence.
affect beïnvloeden; invloed hebben op influerfaire impression sur une chose, exercer sur elle une action qui tendre à la modifier.
affect zich aanstellen minauder — Faire certaines mines, affecter certaines manières pour plaire et paraître plus agréable.
affect opereren; maken; aanmaken; bedrijven; doen; uitbrengen; uitrichten; uitvoeren; effect sorteren; uitwerking hebben; werken; uitwerken; ageren; bezig zijn; handelen; optreden; te werk gaan opéreraccomplir une œuvre, produire un effet.
affect omzetten; overbrengen; overplaatsen; verleggen; verplaatsen; bewegen; verroeren; aangrijpen; ontroeren remuermouvoir, déplacer.
affect aangrijpen; bewegen; ontroeren; agiteren; ophitsen; opruien; opstoken; opwinden; schudden émouvoirprovoquer une émotion.

Verwante vertalingen van affected