Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. alternate with:


Engels

Uitgebreide vertaling voor alternate with (Engels) in het Nederlands

alternate with:

to alternate with werkwoord (alternates with, alternated with, alternating with)

 1. to alternate with (vary; variate; diverge; differ; range)
  variëren; veranderen; uiteenlopen; verschillen; afwisselen; wisselen
  • variëren werkwoord (varieer, varieert, varieerde, varieerden, gevarieerd)
  • veranderen werkwoord (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • uiteenlopen werkwoord (loop uiteen, loopt uiteen, liep uiteen, liepen uiteen, uiteengelopen)
  • verschillen werkwoord (verschil, verschilt, verschilde, verschilden, verschild)
  • afwisselen werkwoord (wissel af, wisselt af, wisselde af, wisselden af, afgewisseld)
  • wisselen werkwoord (wissel, wisselt, wisselde, wisselden, gewisseld)

Conjugations for alternate with:

present
 1. alternate with
 2. alternate with
 3. alternates with
 4. alternate with
 5. alternate with
 6. alternate with
simple past
 1. alternated with
 2. alternated with
 3. alternated with
 4. alternated with
 5. alternated with
 6. alternated with
present perfect
 1. have alternated with
 2. have alternated with
 3. has alternated with
 4. have alternated with
 5. have alternated with
 6. have alternated with
past continuous
 1. was alternating with
 2. were alternating with
 3. was alternating with
 4. were alternating with
 5. were alternating with
 6. were alternating with
future
 1. shall alternate with
 2. will alternate with
 3. will alternate with
 4. shall alternate with
 5. will alternate with
 6. will alternate with
continuous present
 1. am alternating with
 2. are alternating with
 3. is alternating with
 4. are alternating with
 5. are alternating with
 6. are alternating with
subjunctive
 1. be alternated with
 2. be alternated with
 3. be alternated with
 4. be alternated with
 5. be alternated with
 6. be alternated with
diverse
 1. alternate with!
 2. let's alternate with!
 3. alternated with
 4. alternating with
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor alternate with:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
veranderen alteration; altering; amending; change; change of form; changing; conversion; modifying; mutation; reformation; remodelling; transformation; transposition
verschillen differing; diverge
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afwisselen alternate with; differ; diverge; range; variate; vary alter; change; create; interchange; invent; make; switch; transform; vary
uiteenlopen alternate with; differ; diverge; range; variate; vary
variëren alternate with; differ; diverge; range; variate; vary fluctuate; vary
veranderen alternate with; differ; diverge; range; variate; vary alter; change; create; interchange; invent; make; metamorphose; modify; reform; reshape; rewrite; switch; transform; transmute; vary
verschillen alternate with; differ; diverge; range; variate; vary deviate; differ; differ from; make a difference
wisselen alternate with; differ; diverge; range; variate; vary barter; change; change for; convert; exchange; interchange; shunt; swap; switch; swop; trade; trade in

Verwante vertalingen van alternate with