Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. before:
 2. Wiktionary:
 3. Gebruikers suggesties voor before:
  • op voorhand


Engels

Uitgebreide vertaling voor before (Engels) in het Nederlands

before:

before bijwoord

 1. before (in front of)
  – at or in the front 1
  voor; daarvoor; ervoor
 2. before
  voor; voordat; alvorens; eer; aleer; alvoor
 3. before
  voor
  • voor bijvoeglijk naamwoord
 4. before (previously; in advance)
  – earlier in time; previously 1
  vooraf; van tevoren; tevoren
 5. before (formerly; in former times; earlier; )
  – earlier in time; previously 1
  vroeger; voorheen; eertijds; voormaals
 6. before (at an earlier date; previous; former; )
  voormalig; voormalige; vroeger; vorige; vroegere; ex; voorheen; geweest; gewezen; toenmalig
 7. before (before this)
  vantevoren
 8. before (before this)
  vooraleer
 9. before (in the presence of)
  in aanwezigheid van; overstaan

Vertaal Matrix voor before:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
eer homage; honor; honour; honouring; inauguration; pride; sense of honour; toast; tribute
vorige last; previous
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
gewezen at an earlier date; before; earlier; ex; former; formerly; in former times; late; one-time; past; previous; retired retired
toenmalig at an earlier date; before; earlier; ex; former; formerly; in former times; late; one-time; past; previous; retired of that time; then
voormalig at an earlier date; before; earlier; ex; former; formerly; in former times; late; one-time; past; previous; retired
vroeger at an earlier date; back; before; earlier; ex; former; formerly; in bygone days; in former times; late; one-time; past; previous; previously; retired; since before that; previously
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
daarvoor before; in front of
eer before
eertijds back; before; earlier; formerly; in bygone days; in former times; previously; since
ervoor before; in front of
tevoren before; in advance; previously
vooraf before; in advance; previously
voorheen at an earlier date; back; before; earlier; ex; former; formerly; in bygone days; in former times; late; one-time; past; previous; previously; retired; since before that; previously
- ahead; earlier; in front
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- ahead; beforehand; formerly; in advance
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aleer before
alvoor before
alvorens before
ex at an earlier date; before; earlier; ex; former; formerly; in former times; late; one-time; past; previous; retired
geweest at an earlier date; before; earlier; ex; former; formerly; in former times; late; one-time; past; previous; retired
in aanwezigheid van before; in the presence of
overstaan before; in the presence of
van tevoren before; in advance; previously
vantevoren before; before this
voor before; in front of for
vooraleer before; before this
voordat before
voormaals back; before; earlier; formerly; in bygone days; in former times; previously; since
voormalige at an earlier date; before; earlier; ex; former; formerly; in former times; late; one-time; past; previous; retired
vorige at an earlier date; before; earlier; ex; former; formerly; in former times; late; one-time; past; previous; retired
vroegere at an earlier date; before; earlier; ex; former; formerly; in former times; late; one-time; past; previous; retired

Synoniemen voor "before":


Verwante definities voor "before":

 1. earlier in time; previously1
  • I had known her before1
  • as I said before1
  • he called me the day before but your call had come even earlier1
 2. at or in the front1
  • with the cross of Jesus marching on before1

Wiktionary: before

before
en-con
 1. in advance of the time when
 2. rather or sooner than
adverb
 1. in advance
 2. at an earlier time
en-prep
 1. at a higher or greater position in a subjective ranking
 2. in front of according to an ordering system
 3. in store for, in the future of
 4. under consideration, judgment, authority of
 5. in front of in space
 6. earlier than in time
before
conjunction
 1. (formeel, nld) voordat
 2. luidt een handeling in die in de tijd voorafgaat aan die van de hoofdzin
 3. geeft een tijdstip aan voor hetwelk iets anders plaatsheeft
preposition
 1. eerder in tijd

Cross Translation:
FromToVia
before voor ehetemporale Subjunktion, leitet einen nachzeitigen (in der Erzählzeit späteren) Satzteil ein: vor einem Bezugszeitpunkt

Verwante vertalingen van before