Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. camaraderie:
  2. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor camaraderie (Engels) in het Nederlands

camaraderie:

camaraderie [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the camaraderie (friendship; companionship; pallyness; comradeship; fellowship)
    de vriendschap; de kameraadschap
  2. the camaraderie (fellowship; companionship; comradeship)
    de kameraadschappelijkheid

Vertaal Matrix voor camaraderie:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
kameraadschap camaraderie; companionship; comradeship; fellowship; friendship; pallyness
kameraadschappelijkheid camaraderie; companionship; comradeship; fellowship
vriendschap camaraderie; companionship; comradeship; fellowship; friendship; pallyness
- chumminess; comradeliness; comradery; comradeship

Synoniemen voor "camaraderie":


Verwante definities voor "camaraderie":

  1. the quality of affording easy familiarity and sociability1

Wiktionary: camaraderie

camaraderie
noun
  1. close friendship in a group of friends