Engels

Uitgebreide vertaling voor ceremony (Engels) in het Nederlands

ceremony:

ceremony [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the ceremony (feast; festivity; celebration; )
  de ceremonie; de feestelijkheid; het feest; de viering; de festiviteit
 2. the ceremony (procession)
  de optocht; de stoet
  • optocht [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • stoet [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 3. the ceremony (rite)
  de plechtigheid; de ceremonie; de plichtpleging; de omhaal
 4. the ceremony (showing; performance; exhibition; show)
  de opvoering; de voorstelling; de vertoning; de staatsie; de show; de parade
  • opvoering [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • voorstelling [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • vertoning [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • staatsie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • show [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • parade [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 5. the ceremony (protocol)
  de staatsie; plechtige optocht
 6. the ceremony (rule of etiquette; procedure; protocol; formality)
  de plichtpleging; beleefdheidsbetuiging

Vertaal Matrix voor ceremony:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beleefdheidsbetuiging ceremony; formality; procedure; protocol; rule of etiquette
ceremonie celebration; ceremony; feast; feasting; festive spirit; festivity; merry-making; merrymaking; party; rite protocol
feest celebration; ceremony; feast; feasting; festive spirit; festivity; merry-making; merrymaking; party celebration; feast; feast-day; festival; party; treat
feestelijkheid celebration; ceremony; feast; feasting; festive spirit; festivity; merry-making; merrymaking; party celebrations; festivities; revelry
festiviteit celebration; ceremony; feast; feasting; festive spirit; festivity; merry-making; merrymaking; party
omhaal ceremony; rite bustle; hustle; hustle and bustle
optocht ceremony; procession
opvoering ceremony; exhibition; performance; show; showing
parade ceremony; exhibition; performance; show; showing march past; parade
plechtige optocht ceremony; protocol
plechtigheid ceremony; rite stateliness
plichtpleging ceremony; formality; procedure; protocol; rite; rule of etiquette
show ceremony; exhibition; performance; show; showing exhibition; exposition; happening; show
staatsie ceremony; exhibition; performance; protocol; show; showing procession
stoet ceremony; procession attendance; escort; guidance; procession
vertoning ceremony; exhibition; performance; show; showing
viering celebration; ceremony; feast; feasting; festive spirit; festivity; merry-making; merrymaking; party celebration; festivity; party
voorstelling ceremony; exhibition; performance; show; showing exhibition; exposition; happening; show
- ceremonial; ceremonial occasion; observance
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- solemnity

Verwante woorden van "ceremony":

 • ceremonies

Synoniemen voor "ceremony":


Verwante definities voor "ceremony":

 1. any activity that is performed in an especially solemn elaborate or formal way1
  • the ceremony of smelling the cork and tasting the wine1
  • he makes a ceremony of addressing his golf ball1
  • he disposed of it without ceremony1
 2. the proper or conventional behavior on some solemn occasion1
  • an inaugural ceremony1
 3. a formal event performed on a special occasion1
  • a ceremony commemorating Pearl Harbor1

Wiktionary: ceremony

ceremony
noun
 1. official gathering to celebrate
 2. ritual with religious significance
ceremony
noun
 1. een plechtige aangelegenheid
 2. een sociale gebeurtenis die met ernst en ceremonieel gepaard gaat

Cross Translation:
FromToVia
ceremony staatsie; pronk GeprängePrunk, Prachtentfaltung
ceremony ceremonie Zeremonie — feierliche, rituelle Handlung
ceremony ceremonie; plechtigheid; plichtplegingen cérémonieensemble des formes extérieures et régulier du culte religieux, des célébrations mystiques.

Verwante vertalingen van ceremony