Engels

Uitgebreide vertaling voor communicate (Engels) in het Nederlands

communicate:

to communicate werkwoord (communicates, communicated, communicating)

 1. to communicate
  communiceren; overbrengen
  • communiceren werkwoord (communiceer, communiceert, communiceerde, communiceerden, gecommuniceerd)
  • overbrengen werkwoord (breng over, brengt over, bracht over, brachten over, overgebracht)
 2. to communicate (have a conversation; speak; converse; talk)
  spreken; praten; in contact staan; een conversatie hebben; communiceren
  • spreken werkwoord
  • praten werkwoord (praat, praatte, praatten, gepraat)
  • in contact staan werkwoord (sta in contact, staat in contact, stond in contact, stonden in contact, in contact gestaan)
  • een conversatie hebben werkwoord (heb een conversatie, hebt een conversatie, heeft een conversatie, had een conversatie, hadden een conversatie, een conversatie gehad)
  • communiceren werkwoord (communiceer, communiceert, communiceerde, communiceerden, gecommuniceerd)
 3. to communicate (make one's opinion known; announce; impart; )
  verkondigen; mening kenbaar maken

Conjugations for communicate:

present
 1. communicate
 2. communicate
 3. communicates
 4. communicate
 5. communicate
 6. communicate
simple past
 1. communicated
 2. communicated
 3. communicated
 4. communicated
 5. communicated
 6. communicated
present perfect
 1. have communicated
 2. have communicated
 3. has communicated
 4. have communicated
 5. have communicated
 6. have communicated
past continuous
 1. was communicating
 2. were communicating
 3. was communicating
 4. were communicating
 5. were communicating
 6. were communicating
future
 1. shall communicate
 2. will communicate
 3. will communicate
 4. shall communicate
 5. will communicate
 6. will communicate
continuous present
 1. am communicating
 2. are communicating
 3. is communicating
 4. are communicating
 5. are communicating
 6. are communicating
subjunctive
 1. be communicated
 2. be communicated
 3. be communicated
 4. be communicated
 5. be communicated
 6. be communicated
diverse
 1. communicate!
 2. let's communicate!
 3. communicated
 4. communicating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor communicate:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
overbrengen splitting; tattle taling; telling of tales
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
communiceren communicate; converse; have a conversation; speak; talk
een conversatie hebben communicate; converse; have a conversation; speak; talk
in contact staan communicate; converse; have a conversation; speak; talk
mening kenbaar maken announce; communicate; impart; inform; intimate; make one's opinion known; state
overbrengen communicate interpret; render; transcribe; transfer; translate
praten communicate; converse; have a conversation; speak; talk blab; chat; chatter; converse; discuss; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell
spreken communicate; converse; have a conversation; speak; talk blab; chat; chatter; converse; discuss; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell
verkondigen announce; communicate; impart; inform; intimate; make one's opinion known; state carry out a message; disseminate; spread
- commune; convey; intercommunicate; pass; pass along; pass on; put across; transmit

Verwante woorden van "communicate":


Synoniemen voor "communicate":

 • pass on; pass; pass along; put across; convey; transmit
 • intercommunicate; interact
 • convey; transmit; transfer
 • intercommunicate
 • covenant
 • commune

Antoniemen van "communicate":

 • excommunicate

Verwante definities voor "communicate":

 1. transmit thoughts or feelings1
  • He communicated his anxieties to the psychiatrist1
 2. transmit information 1
  • Please communicate this message to all employees1
 3. receive Communion, in the Catholic church1
 4. administer Communion; in church1
 5. be in verbal contact; interchange information or ideas1
  • He and his sons haven't communicated for years1
  • Do you communicate well with your advisor?1
 6. join or connect1
  • The rooms communicated1
 7. transfer to another1
  • communicate a disease1

Wiktionary: communicate

communicate
verb
 1. to express or convey ideas, either through verbal or nonverbal means
 2. to impart information or knowledge of; to make known, to tell
communicate
verb
 1. van nieuws voorzien over iets
 2. met elkaar in contact komen

Cross Translation:
FromToVia
communicate berichten; mededelen; meedelen; voortzeggen communiquerrendre commun à ; faire part de ; transmettre.