Engels

Uitgebreide vertaling voor concern (Engels) in het Nederlands

concern:

to concern werkwoord (concerns, concerned, concerning)

 1. to concern (regard; affect; touch)
  betreffen; aangaan; raken
  • betreffen werkwoord (betref, betreft, betrof, betroffen, betroffen)
  • aangaan werkwoord (ga aan, gaat aan, ging aan, gingen aan, aangegaan)
  • raken werkwoord (raak, raakt, raakte, raakten, geraakt)
 2. to concern (regard; affect; relate to; touch)
  betreffen; aangaan; slaan op
  • betreffen werkwoord (betref, betreft, betrof, betroffen, betroffen)
  • aangaan werkwoord (ga aan, gaat aan, ging aan, gingen aan, aangegaan)
  • slaan op werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, geslagen op)
 3. to concern (affect; touch)
  aangaan; zorg inboezemen; belang inboezemen
 4. to concern (move; strike; touch; hit; affect)
  treffen; ontroeren
  • treffen werkwoord (tref, treft, trof, troffen, getroffen)
  • ontroeren werkwoord (ontroer, ontroert, ontroerde, ontroerden, ontroerd)
  raken
  – hem een klap, schot of stoot toebrengen 1
  • raken werkwoord (raak, raakt, raakte, raakten, geraakt)
   • de kogel raakte hem in de schouder1
 5. to concern (affect; hit; strike; touch; move)
  treffen; beroeren; raken
  • treffen werkwoord (tref, treft, trof, troffen, getroffen)
  • beroeren werkwoord (beroer, beroert, beroerde, beroerden, beroerd)
  • raken werkwoord (raak, raakt, raakte, raakten, geraakt)

Conjugations for concern:

present
 1. concern
 2. concern
 3. concerns
 4. concern
 5. concern
 6. concern
simple past
 1. concerned
 2. concerned
 3. concerned
 4. concerned
 5. concerned
 6. concerned
present perfect
 1. have concerned
 2. have concerned
 3. has concerned
 4. have concerned
 5. have concerned
 6. have concerned
past continuous
 1. was concerning
 2. were concerning
 3. was concerning
 4. were concerning
 5. were concerning
 6. were concerning
future
 1. shall concern
 2. will concern
 3. will concern
 4. shall concern
 5. will concern
 6. will concern
continuous present
 1. am concerning
 2. are concerning
 3. is concerning
 4. are concerning
 5. are concerning
 6. are concerning
subjunctive
 1. be concerned
 2. be concerned
 3. be concerned
 4. be concerned
 5. be concerned
 6. be concerned
diverse
 1. concern!
 2. let's concern!
 3. concerned
 4. concerning
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

concern [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the concern (trading company; commercial enterprise)
  de onderneming; het bedrijf; het concern
 2. the concern (worry; anxiety; uneasiness; alarm)
  de bezorgdheid; de zorg; de verontrusting; de bekommernis; de ongerustheid; de kommer
 3. the concern (company; business; enterprise; )
  het bedrijf; de onderneming; de firma; de zaak
  • bedrijf [het ~] zelfstandig naamwoord
  • onderneming [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • firma [de ~] zelfstandig naamwoord
  • zaak [de ~] zelfstandig naamwoord
 4. the concern (nursing; care; provision; )
  de verzorging; de zorg; de verpleging
  • verzorging [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • zorg [de ~] zelfstandig naamwoord
  • verpleging [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 5. the concern (trading partnership; corporation; company; )
  – a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it 2
  de vennootschap; de coöperatie; de onderneming; het bedrijf; de maatschappij; de firma; het handelsbedrijf; de maatschap; het handelshuis
 6. the concern (trading company; trading association; institution; commercial enterprise; trading group)
  de onderneming; de corporatie; de handelsvereniging; handelsvennootschap; de handelsonderneming; de handelsmaatschappij

Vertaal Matrix voor concern:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangaan concerning
bedrijf business; commercial enterprise; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; industry; partnership; shop; trading company; trading partnership; venture business; business activity; company; employment; occupation; trading company
bekommernis alarm; anxiety; concern; uneasiness; worry
betreffen concerning
bezorgdheid alarm; anxiety; concern; uneasiness; worry
concern commercial enterprise; concern; trading company
corporatie commercial enterprise; concern; institution; trading association; trading company; trading group
coöperatie business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture alliance; co-operation; collaboration; cooperation; cooperative
firma business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; industry; partnership; shop; trading partnership; venture
handelsbedrijf business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture trading company
handelshuis business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture business firm; commercial firm; firm; trading firm; trading house
handelsmaatschappij commercial enterprise; concern; institution; trading association; trading company; trading group firm governed by commercial law
handelsonderneming commercial enterprise; concern; institution; trading association; trading company; trading group business enterprise; commercial enterprise; distribution business
handelsvennootschap commercial enterprise; concern; institution; trading association; trading company; trading group
handelsvereniging commercial enterprise; concern; institution; trading association; trading company; trading group
kommer alarm; anxiety; concern; uneasiness; worry misery; misfortune; sorrow; squalor; trouble
maatschap business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture
maatschappij business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture community; society
onderneming business; commercial enterprise; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; industry; institution; partnership; shop; trading association; trading company; trading group; trading partnership; venture LORG; enterprise; large organization; type of business
ongerustheid alarm; anxiety; concern; uneasiness; worry
raken affecting; concerning; touching
treffen affecting; concerning; encounter; meeting; touching
vennootschap business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture organisation
verontrusting alarm; anxiety; concern; uneasiness; worry
verpleging care; concern; maintenance; nursing; provision; service; worry nursing
verzorging care; concern; maintenance; nursing; provision; service; worry care; maintenance; nursing; provision; service; upkeep
zaak business; company; concern; enterprise; firm; industry; shop affair; article; bargain; business; business enterprise; case; commercial enterprise; deal; employment; gadget; good; issue; item; matter; object; occupation; point of discussion; question; shop; thing; transaction
zorg alarm; anxiety; care; concern; maintenance; nursing; provision; service; uneasiness; worry administration; care; control; guardianship; management; nursing; provision; service; supervision; surveillance
zorg inboezemen being worried; concerning
- business; business concern; business organisation; business organization; care; fear; headache; vexation; worry
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangaan affect; concern; regard; relate to; touch enter; enter into; start; take upon oneself; tie on to; undertake
belang inboezemen affect; concern; touch
beroeren affect; concern; hit; move; strike; touch budge; get going; move; put in motion; set in motion; stir; touch
betreffen affect; concern; regard; relate to; touch
ontroeren affect; concern; hit; move; strike; touch cause emotions; move; touch
raken affect; concern; hit; move; regard; strike; touch affect; end up at; fall; impress; influence; land
slaan op affect; concern; regard; relate to; touch
treffen affect; concern; hit; move; strike; touch affect; assemble; end up at; fall; forgather; get together; impress; influence; land; meet; see each other; visit
zorg inboezemen affect; concern; touch
- bear on; come to; have-to doe with; interest; occupy; pertain; refer; relate; touch; touch on; worry

Verwante woorden van "concern":


Synoniemen voor "concern":


Antoniemen van "concern":

 • unconcern

Verwante definities voor "concern":

 1. something that interests you because it is important or affects you2
  • the safety of the ship is the captain's concern2
 2. something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness2
  • New York traffic is a constant concern2
 3. a feeling of sympathy for someone or something2
  • She felt strong concern for those less fortunate2
 4. an anxious feeling2
 5. a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it2
 6. be relevant to2
 7. be on the mind of2

Wiktionary: concern

concern
verb
 1. to make somebody worried
 2. to be of importance to
noun
 1. business, firm or enterprise; a company
 2. that which affects one's welfare or happiness
concern
verb
 1. betreffen
 2. gaan over, als onderwerp hebben
noun
 1. verpleging, voorzien in een behoefte

Cross Translation:
FromToVia
concern overweging Bedenkenmeist Plural: aufgrund von Nachdenken entstandener Vorbehalt, Zweifel
concern betrekking Beziehung — wechselseitiges Verhältnis zwischen beliebigen Objekten
concern historie Geschichte — (umgangssprachlich) Sache
concern belang Interesse — normative Gedanken, die Grund für Handlungen sind
concern schroom; beduchtheid; ongerustheid; zorg inquiétudeétat de celui qui est inquiet, qui n’a pas le repos moral.
concern bekommernis; zorgvuldigheid; kommer; zorg soin — attention

Verwante vertalingen van concern