Engels

Uitgebreide vertaling voor count up (Engels) in het Nederlands

count up:

to count up werkwoord (counts up, counted up, counting up)

 1. to count up (add; tally up; total)
  optellen; bijtellen; erbij tellen; bijrekenen
  • optellen werkwoord (tel op, telt op, telde op, telden op, opgeteld)
  • bijtellen werkwoord (tel bij, telt bij, telde bij, telden bij, bijgeteld)
  • erbij tellen werkwoord (tel erbij, telt erbij, telde erbij, telden erbij, erbij geteld)
  • bijrekenen werkwoord (reken bij, rekent bij, rekende bij, rekenden bij, bijgerekend)
 2. to count up (to make complete; replenish; add; fill up; total)
  toevoegen; aanvullen; completeren; voltallig maken
  • toevoegen werkwoord (voeg toe, voegt toe, voegde toe, voegden toe, toegevoegd)
  • aanvullen werkwoord (vul aan, vult aan, vulde aan, vulden aan, aangevuld)
  • completeren werkwoord (completeer, completeert, completeerde, completeerden, gecompleteerd)
  • voltallig maken werkwoord

Conjugations for count up:

present
 1. count up
 2. count up
 3. counts up
 4. count up
 5. count up
 6. count up
simple past
 1. counted up
 2. counted up
 3. counted up
 4. counted up
 5. counted up
 6. counted up
present perfect
 1. have counted up
 2. have counted up
 3. has counted up
 4. have counted up
 5. have counted up
 6. have counted up
past continuous
 1. was counting up
 2. were counting up
 3. was counting up
 4. were counting up
 5. were counting up
 6. were counting up
future
 1. shall count up
 2. will count up
 3. will count up
 4. shall count up
 5. will count up
 6. will count up
continuous present
 1. am counting up
 2. are counting up
 3. is counting up
 4. are counting up
 5. are counting up
 6. are counting up
subjunctive
 1. be counted up
 2. be counted up
 3. be counted up
 4. be counted up
 5. be counted up
 6. be counted up
diverse
 1. count up!
 2. let's count up!
 3. counted up
 4. counting up
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor count up:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvullen filling up; stuffing
toevoegen adding up; joining up
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvullen add; count up; fill up; replenish; to make complete; total
bijrekenen add; count up; tally up; total
bijtellen add; count up; tally up; total
completeren add; count up; fill up; replenish; to make complete; total accomplish; better; bring to an end; complete; end; finish; finnish; get done; get ready; improve; make better; perfect; round off; wind up
erbij tellen add; count up; tally up; total add up; count in; include
optellen add; count up; tally up; total foot
toevoegen add; count up; fill up; replenish; to make complete; total add; add to; add up; append; attach; besiege; besieged; besieges; count in; cover; encapsulate; enclose; evnvelope; include; join; surround; wrap up
voltallig maken add; count up; fill up; replenish; to make complete; total

Verwante vertalingen van count up