Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. deck:
 2. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor deck (Engels) in het Nederlands

deck:

deck [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the deck
  het scheepsdek; de boord
  • scheepsdek [het ~] zelfstandig naamwoord
  • boord [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 2. the deck
  – A group of one or more cards. 1
  de stapel
  • stapel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor deck:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
boord deck collar
scheepsdek deck
stapel deck accumulation; cue; heap; load; pile; piling up
- deck of cards; pack of cards
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- adorn; beautify; bedeck; bedight; coldcock; decorate; dump; embellish; floor; grace; knock down
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- decorate; ornament

Verwante woorden van "deck":


Synoniemen voor "deck":


Verwante definities voor "deck":

 1. any of various platforms built into a vessel2
 2. street name for a packet of illegal drugs2
 3. a porch that resembles the deck on a ship2
 4. a pack of 52 playing cards2
 5. knock down with force2
  • He decked his opponent2
 6. decorate2
  • deck the halls with holly2
 7. be beautiful to look at2
 8. A group of one or more cards.1
 9. A storage device, such as a tape deck, or a group of such devices.1

Wiktionary: deck

deck
noun
 1. floorlike covering on a ship
 2. pack of playing cards
deck
noun
 1. een verdieping op een schip
 2. beweegbare vloer van een ophaalbrug

Cross Translation:
FromToVia
deck afzetten; beslaan; garneren; stofferen; uitmonsteren garnir — militaire|fr armer, munir un dispositif de défense d'éléments ou de troupes nécessaires à sa défense, à sa protection.
deck dek; scheepsdek pont — Plancher d'un bateau
deck brugdek tablier — Plate-forme, plancher d’un pont.

Verwante vertalingen van deck