Engels

Uitgebreide vertaling voor defer (Engels) in het Nederlands

defer:

to defer werkwoord (defers, deferred, deferring)

 1. to defer (hesitate; doubt; linger; )
  aarzelen; talmen; weifelen; dubben
  • aarzelen werkwoord (aarzel, aarzelt, aarzelde, aarzelden, geaarzeld)
  • talmen werkwoord (talm, talmt, talmde, talmden, getalmd)
  • weifelen werkwoord (weifel, weifelt, weifelde, weifelden, geweifeld)
  • dubben werkwoord (dub, dubt, dubde, dubden, gedubd)
 2. to defer
  – To postpone a payment or delivery. 1
  uitstellen
  • uitstellen werkwoord (stel uit, stelt uit, stelde uit, stelden uit, uitgesteld)

Conjugations for defer:

present
 1. defer
 2. defer
 3. defers
 4. defer
 5. defer
 6. defer
simple past
 1. deferred
 2. deferred
 3. deferred
 4. deferred
 5. deferred
 6. deferred
present perfect
 1. have deferred
 2. have deferred
 3. has deferred
 4. have deferred
 5. have deferred
 6. have deferred
past continuous
 1. was deferring
 2. were deferring
 3. was deferring
 4. were deferring
 5. were deferring
 6. were deferring
future
 1. shall defer
 2. will defer
 3. will defer
 4. shall defer
 5. will defer
 6. will defer
continuous present
 1. am deferring
 2. are deferring
 3. is deferring
 4. are deferring
 5. are deferring
 6. are deferring
subjunctive
 1. be deferred
 2. be deferred
 3. be deferred
 4. be deferred
 5. be deferred
 6. be deferred
diverse
 1. defer!
 2. let's defer!
 3. deferred
 4. deferring
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor defer:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aarzelen brood over; defer; delay; deter; doubt; hesitate; linger; tarry; waver be indecised; dawdle; delay; hesitate; linger; procrastinate; put off; question; retard; saunter; tarry; vacillate; waver
dubben brood over; defer; delay; deter; doubt; hesitate; linger; tarry; waver dub; synchronise; synchronize
talmen brood over; defer; delay; deter; doubt; hesitate; linger; tarry; waver dawdle; delay; hang about; hang around; linger; loiter; procrastinate; put off; retard; saunter; tarry; waffle
uitstellen defer postpone; put off; snooze
weifelen brood over; defer; delay; deter; doubt; hesitate; linger; tarry; waver be indecised; hesitate; procrastinate; put off; question; tarry; vacillate; waver
- accede; bow; give in; submit

Synoniemen voor "defer":


Verwante definities voor "defer":

 1. yield to another's wish or opinion2
 2. To postpone a payment or delivery.1

Wiktionary: defer

defer
verb
 1. to delay

Cross Translation:
FromToVia
defer aanhouden; uitstellen; verdagen; verschuiven ajournerremettre à un autre jour.
defer achteruitlopen; terugdeinzen; teruggaan; achteruitgaan; terrein verliezen; teruglopen; verlopen; aanhouden; uitstellen; verdagen; verschuiven; toegeven; afstaan; wijken reculertirer ou pousser un objet en arrière.
defer verwijzen renvoyer — Adresser une personne à qqun ou quelque part, pour l’éclaircissement de qqchose
defer vertragen; aanhouden; uitstellen; verdagen; verschuiven retarderdifférer, temporiser.