Engels

Uitgebreide vertaling voor deliberate (Engels) in het Nederlands

deliberate:

to deliberate werkwoord (deliberates, deliberated, deliberating)

 1. to deliberate (consider; reflect; have a conference; )
  overwegen; beraadslagen
  • overwegen werkwoord (overweeg, overweegt, overwoog, overwogen, overwogen)
  • beraadslagen werkwoord (beraadslaag, beraadslaagt, beraadslaagde, beraadslaagden, beraadslaagd)
  overleggen
  – het praten erover 1
  • overleggen werkwoord (overleg, overlegt, overlegde, overlegden, overlegd)

Conjugations for deliberate:

present
 1. deliberate
 2. deliberate
 3. deliberates
 4. deliberate
 5. deliberate
 6. deliberate
simple past
 1. deliberated
 2. deliberated
 3. deliberated
 4. deliberated
 5. deliberated
 6. deliberated
present perfect
 1. have deliberated
 2. have deliberated
 3. has deliberated
 4. have deliberated
 5. have deliberated
 6. have deliberated
past continuous
 1. was deliberating
 2. were deliberating
 3. was deliberating
 4. were deliberating
 5. were deliberating
 6. were deliberating
future
 1. shall deliberate
 2. will deliberate
 3. will deliberate
 4. shall deliberate
 5. will deliberate
 6. will deliberate
continuous present
 1. am deliberating
 2. are deliberating
 3. is deliberating
 4. are deliberating
 5. are deliberating
 6. are deliberating
subjunctive
 1. be deliberated
 2. be deliberated
 3. be deliberated
 4. be deliberated
 5. be deliberated
 6. be deliberated
diverse
 1. deliberate!
 2. let's deliberate!
 3. deliberated
 4. deliberating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

deliberate bijvoeglijk naamwoord

 1. deliberate
  opzettelijk; bewust; weloverwogen; expres; moedwillig; voorbedacht
 2. deliberate (conscious; aware)
  bewust; welbewust
 3. deliberate (well considered; well-thought-out)
  weloverwogen; weldoordacht
 4. deliberate (deliberately; on purpose; intentionally; intended; conscious)
  opzettelijk; intentioneel; met opzet; expres

Vertaal Matrix voor deliberate:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
overwegen considering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beraadslagen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over
overleggen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over
overwegen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over consider; regard; think it over; think out; think over
- consider; debate; moot; turn over
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bewust aware; conscious; deliberate alert; aware; conscious
expres conscious; deliberate; deliberately; intended; intentionally; on purpose intentionally; on purpose; premeditated; wilfully; willfully; with intent
intentioneel conscious; deliberate; deliberately; intended; intentionally; on purpose
moedwillig deliberate intentionally; on purpose; premeditated; wilfully; willfully; with intent
opzettelijk conscious; deliberate; deliberately; intended; intentionally; on purpose intentionally; on purpose; premeditated; wilfully; willfully; with intent
voorbedacht deliberate intentionally; on purpose; premeditated; wilfully; willfully; with intent
welbewust aware; conscious; deliberate
weldoordacht deliberate; well considered; well-thought-out
weloverwogen deliberate; well considered; well-thought-out
- calculated; careful; measured
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- calm; confer
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
met opzet conscious; deliberate; deliberately; intended; intentionally; on purpose intentionally; on purpose; premeditated; wilfully; willfully; with intent

Verwante woorden van "deliberate":


Synoniemen voor "deliberate":


Antoniemen van "deliberate":

 • unstudied

Verwante definities voor "deliberate":

 1. unhurried and with care and dignity2
  • with all deliberate speed2
 2. carefully thought out in advance2
 3. discuss the pros and cons of an issue2
 4. think about carefully; weigh2

Wiktionary: deliberate

deliberate
verb
 1. consider carefully
adjective
 1. carefully considered
 2. intentional
deliberate
verb
 1. overleg plegen over de gezamenlijk te voeren actie

Cross Translation:
FromToVia
deliberate voorzichtig vorsichtigVorsicht zeigend, Achtung gebend

Verwante vertalingen van deliberate