Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor deter (Engels) in het Nederlands

deter:

to deter werkwoord (deters, deterred, deterring)

 1. to deter (scare off; frighten off; frighten away)
  afschrikken; verschrikken; bang maken
  • afschrikken werkwoord (schrik af, schrikt af, schrikte af, schrikten af, afgeschrikt)
  • verschrikken werkwoord (verschrik, verschrikt, verschrok, verschrokken, verschrokken)
  • bang maken werkwoord
 2. to deter (scare)
  afschrikken
  • afschrikken werkwoord (schrik af, schrikt af, schrikte af, schrikten af, afgeschrikt)
 3. to deter (delay; retard; stop)
  vertragen; ophouden; temporiseren
  • vertragen werkwoord (vertraag, vertraagt, vertraagde, vertraagden, vertraagd)
  • ophouden werkwoord (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • temporiseren werkwoord (temporiseer, temporiseert, temporiseerde, temporiseerden, getemporiseerd)
 4. to deter (hesitate; doubt; linger; )
  aarzelen; talmen; weifelen; dubben
  • aarzelen werkwoord (aarzel, aarzelt, aarzelde, aarzelden, geaarzeld)
  • talmen werkwoord (talm, talmt, talmde, talmden, getalmd)
  • weifelen werkwoord (weifel, weifelt, weifelde, weifelden, geweifeld)
  • dubben werkwoord (dub, dubt, dubde, dubden, gedubd)

Conjugations for deter:

present
 1. deter
 2. deter
 3. deters
 4. deter
 5. deter
 6. deter
simple past
 1. deterred
 2. deterred
 3. deterred
 4. deterred
 5. deterred
 6. deterred
present perfect
 1. have deterred
 2. have deterred
 3. has deterred
 4. have deterred
 5. have deterred
 6. have deterred
past continuous
 1. was deterring
 2. were deterring
 3. was deterring
 4. were deterring
 5. were deterring
 6. were deterring
future
 1. shall deter
 2. will deter
 3. will deter
 4. shall deter
 5. will deter
 6. will deter
continuous present
 1. am deterring
 2. are deterring
 3. is deterring
 4. are deterring
 5. are deterring
 6. are deterring
subjunctive
 1. be deterred
 2. be deterred
 3. be deterred
 4. be deterred
 5. be deterred
 6. be deterred
diverse
 1. deter!
 2. let's deter!
 3. deterred
 4. deterring
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor deter:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afschrikken chasing away
ophouden cease; knock off; quitting; stopping
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aarzelen brood over; defer; delay; deter; doubt; hesitate; linger; tarry; waver be indecised; dawdle; delay; hesitate; linger; procrastinate; put off; question; retard; saunter; tarry; vacillate; waver
afschrikken deter; frighten away; frighten off; scare; scare off
bang maken deter; frighten away; frighten off; scare off
dubben brood over; defer; delay; deter; doubt; hesitate; linger; tarry; waver dub; synchronise; synchronize
ophouden delay; deter; retard; stop abandon; become extinct; bring to a close; bring to a conclusion; bring to a halt; bring to a standstill; bring to an end; cease; conclude; desist from; die of fear; die out; drop out; end; extinguish; finish; finish off; give up; halt; hold up; keep up; peg out; pinch out; pull out; put to a stop; quit; snuff; stem; stop
talmen brood over; defer; delay; deter; doubt; hesitate; linger; tarry; waver dawdle; delay; hang about; hang around; linger; loiter; procrastinate; put off; retard; saunter; tarry; waffle
temporiseren delay; deter; retard; stop drag out; retard; slacken; slow down; temporise; temporize
verschrikken deter; frighten away; frighten off; scare off frighten; make frightened; scare
vertragen delay; deter; retard; stop drag out; postpone; put off; retard; slacken; slow down; temporise; temporize
weifelen brood over; defer; delay; deter; doubt; hesitate; linger; tarry; waver be indecised; hesitate; procrastinate; put off; question; tarry; vacillate; waver
- discourage; dissuade

Synoniemen voor "deter":


Antoniemen van "deter":


Verwante definities voor "deter":

 1. turn away from by persuasion1
 2. try to prevent; show opposition to1

Wiktionary: deter

deter
verb
 1. to persuade someone not to do something
 2. to prevent something from happening