Engels

Uitgebreide vertaling voor discuss (Engels) in het Nederlands

discuss:

to discuss werkwoord (discusss, discussed, discussing)

 1. to discuss (review; speak about; talk it over; comment; talk about)
  – speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion 1
  bespreken; bediscussiëren; doorspreken; praten over; bepraten; doorpraten
  • bespreken werkwoord (bespreek, bespreekt, besprak, bespraken, besproken)
  • bediscussiëren werkwoord
  • doorspreken werkwoord (spreek door, spreekt door, sprak door, spraken door, doorgesproken)
  • praten over werkwoord
  • bepraten werkwoord (bepraat, bepraatte, bepraatten, bepraat)
  • doorpraten werkwoord (praat door, praatte door, praatten door, doorgepraat)
 2. to discuss (debate)
  – speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion 1
  discussiëren; debatteren
 3. to discuss (converse; talk)
  – speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion 1
  praten; spreken; converseren
  • praten werkwoord (praat, praatte, praatten, gepraat)
  • spreken werkwoord
  • converseren werkwoord (converseer, converseert, converseerde, converseerden, geconverseerd)
 4. to discuss (talk about; review; speak)
  – speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion 1
  onderwerp behandelen; spreken over
 5. to discuss (consult)
  – speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion 1
  overleg voeren; doorspreken
 6. to discuss
  – speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion 1
 7. to discuss (talk out; patch up a quarrel; clear up)
  – speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion 1
  uitpraten; ruzie bijleggen
 8. to discuss (consider; deliberate; reflect; )
  – speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion 1
  overwegen; beraadslagen
  • overwegen werkwoord (overweeg, overweegt, overwoog, overwogen, overwogen)
  • beraadslagen werkwoord (beraadslaag, beraadslaagt, beraadslaagde, beraadslaagden, beraadslaagd)
  overleggen
  – het praten erover 2
  • overleggen werkwoord (overleg, overlegt, overlegde, overlegden, overlegd)

Conjugations for discuss:

present
 1. discuss
 2. discuss
 3. discusss
 4. discuss
 5. discuss
 6. discuss
simple past
 1. discussed
 2. discussed
 3. discussed
 4. discussed
 5. discussed
 6. discussed
present perfect
 1. have discussed
 2. have discussed
 3. has discussed
 4. have discussed
 5. have discussed
 6. have discussed
past continuous
 1. was discussing
 2. were discussing
 3. was discussing
 4. were discussing
 5. were discussing
 6. were discussing
future
 1. shall discuss
 2. will discuss
 3. will discuss
 4. shall discuss
 5. will discuss
 6. will discuss
continuous present
 1. am discussing
 2. are discussing
 3. is discussing
 4. are discussing
 5. are discussing
 6. are discussing
subjunctive
 1. be discussed
 2. be discussed
 3. be discussed
 4. be discussed
 5. be discussed
 6. be discussed
diverse
 1. discuss!
 2. let's discuss!
 3. discussed
 4. discussing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor discuss:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bespreken discussing; talking about
overwegen considering
spreken over discussing; talking about
uitpraten finish; finish talking
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bediscussiëren comment; discuss; review; speak about; talk about; talk it over
bepraten comment; discuss; review; speak about; talk about; talk it over
beraadslagen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over
bespreken comment; discuss; review; speak about; talk about; talk it over allocate; make reservations; put aside; put away; reserve; set aside
converseren converse; discuss; talk
debatteren debate; discuss
discussiëren debate; discuss
doordiscussiëren discuss
doorpraten comment; discuss; review; speak about; talk about; talk it over keep talking; talk on
doorspreken comment; consult; discuss; review; speak about; talk about; talk it over
onderwerp behandelen discuss; review; speak; talk about
overleg voeren consult; discuss
overleggen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over
overwegen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over consider; regard; think it over; think out; think over
praten converse; discuss; talk blab; chat; chatter; communicate; converse; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell
praten over comment; discuss; review; speak about; talk about; talk it over
ruzie bijleggen clear up; discuss; patch up a quarrel; talk out make up; patch up a quarrel; settle
spreken converse; discuss; talk blab; chat; chatter; communicate; converse; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell
spreken over discuss; review; speak; talk about
uitpraten clear up; discuss; patch up a quarrel; talk out finish; have out; pronounce; talk out; talk over
- discourse; hash out; talk about; talk over
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- talk over

Verwante woorden van "discuss":

 • discussable

Synoniemen voor "discuss":


Verwante definities voor "discuss":

 1. speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion1
  • We discussed our household budget1
 2. to consider or examine in speech or writing1
  • The class discussed Dante's `Inferno'1

Wiktionary: discuss

discuss
verb
 1. to converse or debate concerning a particular topic
discuss
verb
 1. bespreken, spreken of schrijven over
 2. een gesprek over een bepaald onderwerp voeren
 3. (inergatief) van gedachten wisselen, een discussie voeren

Cross Translation:
FromToVia
discuss bespreken besprechen — gemeinsam einen Sachverhalt diskutieren
discuss discussiëren diskutieren — ein Thema mit jemandem wechselseitig besprechen, bereden
discuss bepraten; overleggen; discussiëren discuterexaminer, débattre avec quelqu’un une question, une affaire avec soin, avec exactitude, et en bien considérer le pour et le contre.
discuss bespreken; discuteren; van gedachten wisselen; agiteren; ophitsen; opruien; opstoken; opwinden; schudden débattrediscuter entre plusieurs personnes dont chacune exposer ses arguments.

Verwante vertalingen van discuss