Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. dissociate from:


Engels

Uitgebreide vertaling voor dissociate from (Engels) in het Nederlands

dissociate from:

to dissociate from werkwoord (dissociates from, dissociated from, dissociating from)

 1. to dissociate from (separate; isolate; place apart)
  afscheiden; afzonderen; isoleren; afsplitsen
  • afscheiden werkwoord (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • isoleren werkwoord (isoleer, isoleert, isoleerde, isoleerden, geïsoleerd)
  • afsplitsen werkwoord (splits af, splitst af, splitste af, splitsten af, afgesplitst)

Conjugations for dissociate from:

present
 1. dissociate from
 2. dissociate from
 3. dissociates from
 4. dissociate from
 5. dissociate from
 6. dissociate from
simple past
 1. dissociated from
 2. dissociated from
 3. dissociated from
 4. dissociated from
 5. dissociated from
 6. dissociated from
present perfect
 1. have dissociated from
 2. have dissociated from
 3. has dissociated from
 4. have dissociated from
 5. have dissociated from
 6. have dissociated from
past continuous
 1. was dissociating from
 2. were dissociating from
 3. was dissociating from
 4. were dissociating from
 5. were dissociating from
 6. were dissociating from
future
 1. shall dissociate from
 2. will dissociate from
 3. will dissociate from
 4. shall dissociate from
 5. will dissociate from
 6. will dissociate from
continuous present
 1. am dissociating from
 2. are dissociating from
 3. is dissociating from
 4. are dissociating from
 5. are dissociating from
 6. are dissociating from
subjunctive
 1. be dissociated from
 2. be dissociated from
 3. be dissociated from
 4. be dissociated from
 5. be dissociated from
 6. be dissociated from
diverse
 1. dissociate from!
 2. let's dissociate from!
 3. dissociated from
 4. dissociating from
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor dissociate from:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afsplitsen split
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afscheiden dissociate from; isolate; place apart; separate differentiate; discharge; disgorge; drain; empty; expel; remove; separate; split; tear off
afsplitsen dissociate from; isolate; place apart; separate differentiate; separate; split; split off; strip off; tear off
afzonderen dissociate from; isolate; place apart; separate differentiate; remove; seclude; secluding; separate; set apart; split; tear off
isoleren dissociate from; isolate; place apart; separate detain; isolate; make cold-resistant; seclude; separate; set apart

Verwante vertalingen van dissociate from