Engels

Uitgebreide vertaling voor elucidate (Engels) in het Nederlands

elucidate:

to elucidate werkwoord (elucidates, elucidated, elucidating)

 1. to elucidate (clarify; exemplify; explain; )
  – make clear and (more) comprehensible 1
  verklaren; toelichten; ophelderen; verduidelijken; verhelderen; belichten; accentueren; opklaren
  • verklaren werkwoord (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • toelichten werkwoord (licht toe, lichtte toe, lichtten toe, toegelicht)
  • ophelderen werkwoord (helder op, heldert op, helderde op, helderden op, opgehelderd)
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • verhelderen werkwoord (verhelder, verheldert, verhelderde, verhelderden, verhelderd)
  • belichten werkwoord (belicht, belichtte, belichtten, belicht)
  • accentueren werkwoord (accentueer, accentueert, accentueerde, accentueerden, geaccentueerd)
  • opklaren werkwoord (klaar op, klaart op, klaarde op, klaarden op, opgeklaard)

Conjugations for elucidate:

present
 1. elucidate
 2. elucidate
 3. elucidates
 4. elucidate
 5. elucidate
 6. elucidate
simple past
 1. elucidated
 2. elucidated
 3. elucidated
 4. elucidated
 5. elucidated
 6. elucidated
present perfect
 1. have elucidated
 2. have elucidated
 3. has elucidated
 4. have elucidated
 5. have elucidated
 6. have elucidated
past continuous
 1. was elucidating
 2. were elucidating
 3. was elucidating
 4. were elucidating
 5. were elucidating
 6. were elucidating
future
 1. shall elucidate
 2. will elucidate
 3. will elucidate
 4. shall elucidate
 5. will elucidate
 6. will elucidate
continuous present
 1. am elucidating
 2. are elucidating
 3. is elucidating
 4. are elucidating
 5. are elucidating
 6. are elucidating
subjunctive
 1. be elucidated
 2. be elucidated
 3. be elucidated
 4. be elucidated
 5. be elucidated
 6. be elucidated
diverse
 1. elucidate!
 2. let's elucidate!
 3. elucidated
 4. elucidating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor elucidate:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accentueren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on emphasise; emphasize; tear; underline; urge on
belichten clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; enlighten; light out; spotlight; throw light upon
ophelderen clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on make something accessible; make something clear
opklaren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on brighten; clarify; clear up; enlighten; make something accessible; make something clear
toelichten clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; make something accessible; make something clear
verduidelijken clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; explain; make clear; make explicit
verhelderen clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on
verklaren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on do as if; feign; make something accessible; make something clear; pretend; sham
- clarify; clear up
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- explain; illustrate; make clear

Verwante woorden van "elucidate":


Synoniemen voor "elucidate":


Antoniemen van "elucidate":

 • obfuscate

Verwante definities voor "elucidate":

 1. make clear and (more) comprehensible1