Engels

Uitgebreide vertaling voor evident (Engels) in het Nederlands

evident:

evident bijvoeglijk naamwoord

 1. evident (obvious; clarifying; as clear as plain day-light; )
  zo klaar als een klontje; duidelijk; flagrant; overduidelijk; zonneklaar
 2. evident (completed; over; finished; )
  voltooid; over; klaar; uit; afgelopen; geëindigd; gereed; voorbij; afgedaan; af
 3. evident (manifest)
  apert
  • apert bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor evident:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afgedaan accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use
afgelopen accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; complete; completed; finished; last; over; preceding; previous; ready
apert evident; manifest
duidelijk as clear as plain day-light; as plain as day; bright; clarifying; clear; clear as daylight; clear-cut; cooked; distinct; done; evident; flagrant; luminous; manifest; obvious; transparent bright; clarifying; clear; clear-cut; comprehensible; concrete; directly; discernible; distinct; graphic; identifiable; intelligible; obvious; recognisable; recognizable; tangible; touchable; unambiguous; unburdened; understandable; unequivocal; unmistakable
flagrant as clear as plain day-light; as plain as day; bright; clarifying; clear; clear as daylight; clear-cut; cooked; distinct; done; evident; flagrant; luminous; manifest; obvious; transparent in flagrante delicto; red-handed
gereed accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; complete; completed; cooked-through; done; finished; off; over; prepared; ready; ready for use
klaar accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; clear; cloudless; complete; completed; done; finished; off; over; prepared; ready; ready for use; unclouded
overduidelijk as clear as plain day-light; as plain as day; bright; clarifying; clear; clear as daylight; clear-cut; cooked; distinct; done; evident; flagrant; luminous; manifest; obvious; transparent clear; obviously; unburdened
voorbij accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; complete; completed; elapsed; expired; finished; lapsed; over; passed; ready
zonneklaar as clear as plain day-light; as plain as day; bright; clarifying; clear; clear as daylight; clear-cut; cooked; distinct; done; evident; flagrant; luminous; manifest; obvious; transparent
- apparent; discernible; manifest; observable; patent; plain; unmistakable
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
af accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; complete; completed; done; down; downwardly; finished; off; over; ready
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- apparent; obvious
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
geëindigd accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; complete; completed; finished; over; ready
over accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use above; accomplished; achieved; complete; completed; finished; over; ready
uit accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; as from now; complete; completed; finished; from; of today; off; out; over; ready
voltooid accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; complete; completed; finished; over; ready
zo klaar als een klontje as clear as plain day-light; as plain as day; bright; clarifying; clear; clear as daylight; clear-cut; cooked; distinct; done; evident; flagrant; luminous; manifest; obvious; transparent

Verwante woorden van "evident":


Synoniemen voor "evident":


Verwante definities voor "evident":

 1. capable of being seen or noticed1
  • a clearly evident erasure in the manuscript1
 2. clearly revealed to the mind or the senses or judgment1
  • evident hostility1

Wiktionary: evident

evident
adjective
 1. zeer duidelijk, klaarblijkelijk, in 't oog springend
 2. kennelijk

Cross Translation:
FromToVia
evident voyant; opzichtig; opvallend auffällig — die Aufmerksamkeit auf sich ziehend
evident evident; vanzelfsprekend; voor de hand liggend; duidelijk; kennelijk; klaarblijkelijk; uitgesproken; apert évident — Dont le sens s’impose naturellement à l’esprit, qui a le caractère de l’évidence.

Verwante vertalingen van evident