Engels

Uitgebreide vertaling voor exceed (Engels) in het Nederlands

exceed:

to exceed werkwoord (exceeds, exceeded, exceeding)

 1. to exceed
  overtreffen; voorbijstreven
  • overtreffen werkwoord (overtref, overtreft, overtrof, overtroffen, overtroffen)
  • voorbijstreven werkwoord (streef voorbij, streeft voorbij, streefde voorbij, streefden voorbij, voorbij gestreefd)
 2. to exceed (surpass; transcend; excel)
  overstijgen
  • overstijgen werkwoord (overstijg, overstijgt, oversteeg, overstegen, overstegen)
 3. to exceed (surpass; outbid; transcend; excel)
  overtreffen
  • overtreffen werkwoord (overtref, overtreft, overtrof, overtroffen, overtroffen)

Conjugations for exceed:

present
 1. exceed
 2. exceed
 3. exceeds
 4. exceed
 5. exceed
 6. exceed
simple past
 1. exceeded
 2. exceeded
 3. exceeded
 4. exceeded
 5. exceeded
 6. exceeded
present perfect
 1. have exceeded
 2. have exceeded
 3. has exceeded
 4. have exceeded
 5. have exceeded
 6. have exceeded
past continuous
 1. was exceeding
 2. were exceeding
 3. was exceeding
 4. were exceeding
 5. were exceeding
 6. were exceeding
future
 1. shall exceed
 2. will exceed
 3. will exceed
 4. shall exceed
 5. will exceed
 6. will exceed
continuous present
 1. am exceeding
 2. are exceeding
 3. is exceeding
 4. are exceeding
 5. are exceeding
 6. are exceeding
subjunctive
 1. be exceeded
 2. be exceeded
 3. be exceeded
 4. be exceeded
 5. be exceeded
 6. be exceeded
diverse
 1. exceed!
 2. let's exceed!
 3. exceeded
 4. exceeding
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor exceed:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
overtreffen exceed; excelling
voorbijstreven outstrip
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
overstijgen exceed; excel; surpass; transcend
overtreffen exceed; excel; outbid; surpass; transcend outshine
voorbijstreven exceed
- go past; outdo; outgo; outmatch; outperform; outstrip; overstep; pass; surmount; surpass; top; transcend

Verwante woorden van "exceed":


Synoniemen voor "exceed":


Verwante definities voor "exceed":

 1. be or do something to a greater degree1
  • This exceeds all my expectations1
 2. be superior or better than some standard1
  • She exceeded our expectations1
 3. be greater in scope or size than some standard1
  • Their loyalty exceeds their national bonds1

Wiktionary: exceed

exceed
verb
 1. to go beyond the limits of something
 2. to be better than something else or than expected or desirable
 3. to be larger, greater than something else or than expected or desirable
exceed
verb
 1. iets overtreffen, meer of beter worden dan iets
 2. de overzijde van een grens betreden
 3. een voorheen behaald niveau te boven gaan

Cross Translation:
FromToVia
exceed domineren; overheersen; uitschitteren; overtreffen; te boven gaan; uitblinken; uitmunten; voorbijstreven dominercommander souverainement, avoir une puissance absolue.
exceed overstijgen; overschrijden; te boven gaan excéderoutrepasser, aller au-delà de certaines limites.
exceed bevangen; overwinnen; verslaan; zegevieren; overgaan; oversteken; te boven gaan; overtreffen; uitblinken; uitmunten; voorbijstreven surmontermonter au-dessus.