Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. figure out:
 2. Wiktionary:
 3. Gebruikers suggesties voor figure out:
  • uitvogelen


Engels

Uitgebreide vertaling voor figure out (Engels) in het Nederlands

figure out:

to figure out werkwoord (figures out, figured out, figuring out)

 1. to figure out (calculate; draw up; value)
  berekenen; becijferen; uitwerken; calculeren; uitrekenen
  • berekenen werkwoord (bereken, berekent, berekende, berekenden, berekend)
  • becijferen werkwoord (becijfer, becijfert, becijferde, becijferden, becijferd)
  • uitwerken werkwoord (werk uit, werkt uit, werkte uit, werkten uit, uitgewerkt)
  • calculeren werkwoord (calculeer, calculeert, calculeerde, calculeerden, gecalculeerd)
  • uitrekenen werkwoord (reken uit, rekent uit, rekende uit, rekenden uit, uitgerekend)
 2. to figure out (puzzle out)
  uitdenken; uitkienen; uitdokteren; uitknobbelen
  • uitdenken werkwoord (denk uit, denkt uit, dacht uit, dachten uit, uitgedacht)
  • uitkienen werkwoord (kien uit, kient uit, kiende uit, kienden uit, uitgekiend)
  • uitdokteren werkwoord (dokter uit, doktert uit, dokterde uit, dokterden uit, uitgedokterd)
  • uitknobbelen werkwoord (knobbel uit, knobbelt uit, knobbelde uit, knobbelden uit, uitgeknobbeld)
 3. to figure out (estimate; calculate; compute)
  schatten; berekenen; ramen
  • schatten werkwoord (schat, schatte, schatten, geschat)
  • berekenen werkwoord (bereken, berekent, berekende, berekenden, berekend)
  • ramen werkwoord (raam, raamt, raamde, raamden, geraamd)

Conjugations for figure out:

present
 1. figure out
 2. figure out
 3. figures out
 4. figure out
 5. figure out
 6. figure out
simple past
 1. figured out
 2. figured out
 3. figured out
 4. figured out
 5. figured out
 6. figured out
present perfect
 1. have figured out
 2. have figured out
 3. has figured out
 4. have figured out
 5. have figured out
 6. have figured out
past continuous
 1. was figuring out
 2. were figuring out
 3. was figuring out
 4. were figuring out
 5. were figuring out
 6. were figuring out
future
 1. shall figure out
 2. will figure out
 3. will figure out
 4. shall figure out
 5. will figure out
 6. will figure out
continuous present
 1. am figuring out
 2. are figuring out
 3. is figuring out
 4. are figuring out
 5. are figuring out
 6. are figuring out
subjunctive
 1. be figured out
 2. be figured out
 3. be figured out
 4. be figured out
 5. be figured out
 6. be figured out
diverse
 1. figure out!
 2. let's figure out!
 3. figured out
 4. figuring out
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor figure out:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
schatten darlings; loves; sweethearts
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
becijferen calculate; draw up; figure out; value
berekenen calculate; compute; draw up; estimate; figure out; value calculate; estimate
calculeren calculate; draw up; figure out; value
ramen calculate; compute; estimate; figure out calculate; compute; devise; estimate; work out
schatten calculate; compute; estimate; figure out assess; calculate; compute; devise; estimate; work out
uitdenken figure out; puzzle out contrive; devise; invent; make up
uitdokteren figure out; puzzle out
uitkienen figure out; puzzle out
uitknobbelen figure out; puzzle out
uitrekenen calculate; draw up; figure out; value
uitwerken calculate; draw up; figure out; value compute; draw up; elaborate; work out
- lick; puzzle out; solve; work; work out

Synoniemen voor "figure out":


Verwante definities voor "figure out":

 1. find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of1

Wiktionary: figure out

figure out
verb
 1. come to understand

Cross Translation:
FromToVia
figure out ontdekken découvrirdégarnir de ce qui couvrir.
figure out bekleden; beslaan; bezetten; bezig houden; in beslag nemen; bewonen; inwonen occuper — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van figure out