Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor flatten (Engels) in het Nederlands

flatten:

to flatten werkwoord (flattens, flattened, flattening)

 1. to flatten (crush; squash)
  pletten; platdrukken; platmaken; fijndrukken
  • pletten werkwoord (plet, plette, pletten, geplet)
  • platdrukken werkwoord (druk plat, drukt plat, drukte plat, drukten plat, plat gedrukt)
  • platmaken werkwoord (maak plat, maakt plat, maakte plat, maakten plat, plat gemaakt)
  • fijndrukken werkwoord
 2. to flatten (smooth; level)
  effenen; platmaken; afplatten
  • effenen werkwoord (effen, effent, effende, effenden, geëffend)
  • platmaken werkwoord (maak plat, maakt plat, maakte plat, maakten plat, plat gemaakt)
  • afplatten werkwoord (plat af, platte af, platten af, afgeplat)
 3. to flatten
  platwalsen; platstampen
  • platwalsen werkwoord (wals plat, walst plat, walste plat, walsten plat, plat gewalst)
  • platstampen werkwoord (stamp plat, stampt plat, stampte plat, stampten plat, plat gestampt)
 4. to flatten (bump out)
  uitkloppen; uitdeuken
  • uitkloppen werkwoord (klop uit, klopt uit, klopte uit, klopten uit, uitgeklopt)
  • uitdeuken werkwoord (deuk uit, deukt uit, deukte uit, deukten uit, uitgedeukt)

Conjugations for flatten:

present
 1. flatten
 2. flatten
 3. flattens
 4. flatten
 5. flatten
 6. flatten
simple past
 1. flattened
 2. flattened
 3. flattened
 4. flattened
 5. flattened
 6. flattened
present perfect
 1. have flattened
 2. have flattened
 3. has flattened
 4. have flattened
 5. have flattened
 6. have flattened
past continuous
 1. was flattening
 2. were flattening
 3. was flattening
 4. were flattening
 5. were flattening
 6. were flattening
future
 1. shall flatten
 2. will flatten
 3. will flatten
 4. shall flatten
 5. will flatten
 6. will flatten
continuous present
 1. am flattening
 2. are flattening
 3. is flattening
 4. are flattening
 5. are flattening
 6. are flattening
subjunctive
 1. be flattened
 2. be flattened
 3. be flattened
 4. be flattened
 5. be flattened
 6. be flattened
diverse
 1. flatten!
 2. let's flatten!
 3. flattened
 4. flattening
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor flatten:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
uitdeuken beating out dents; dent out
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afplatten flatten; level; smooth
effenen flatten; level; smooth egalize; even; polish; settle; smooth
fijndrukken crush; flatten; squash
platdrukken crush; flatten; squash crush; dash; pulverise; pulverize; rub fine; shatter; smash
platmaken crush; flatten; level; smooth; squash
platstampen flatten
platwalsen flatten
pletten crush; flatten; squash
uitdeuken bump out; flatten
uitkloppen bump out; flatten
- drop; flatten out
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- compress

Verwante woorden van "flatten":


Synoniemen voor "flatten":


Antoniemen van "flatten":


Verwante definities voor "flatten":

 1. lower the pitch of (musical notes)1
 2. become flat or flatter1
  • The landscape flattened1
 3. make flat or flatter1
  • flatten a road1
  • flatten your stomach with these exercises1
 4. In digital graphic creation and manipulation programs, to combine all layers of text, images, and other graphic elements into a single layer. Elements cannot be edited after the graphic is flattened, so a graphic is not usually flattened until the final step when all adjustments have been made to the individual layers. Flattening an image significantly reduces its file size and allows it to be saved in a wider range of formats. Flattening is similar to grouping in that both actions combine a set of objects. However, flattening is a permanent action, whereas a group of objects can be ungrouped.2

Wiktionary: flatten

flatten
verb
 1. to knock down or lay low
 2. to make something flat
flatten
verb
 1. (overgankelijk) een ronde vorm gedeeltelijk vlak maken

Cross Translation:
FromToVia
flatten platstrijken; pletten aplatirrendre plat.