Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor flightiness (Engels) in het Nederlands

flightiness:

flightiness [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the flightiness (vanity; frivolousness; frivolity)
  de ijdelheid; de wuftheid; de ijdeltuiterij
 2. the flightiness (lightheartedness; shallowness; superficiality; )
  de frivoliteit; de oppervlakkigheid; hupsheid; de ondiepte; de lichtzinnigheid

Vertaal Matrix voor flightiness:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
frivoliteit cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility
hupsheid cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility cheerfulness; revelry
ijdelheid flightiness; frivolity; frivolousness; vanity arrogance; cockiness; conceit; conceitedness; haughtiness; self complacency; self-complacency; self-conceit; self-satisfaction
ijdeltuiterij flightiness; frivolity; frivolousness; vanity
lichtzinnigheid cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility
ondiepte cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility
oppervlakkigheid cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility
wuftheid flightiness; frivolity; frivolousness; vanity
- arbitrariness; capriciousness; whimsey; whimsicality; whimsy

Verwante woorden van "flightiness":


Synoniemen voor "flightiness":

 • arbitrariness; whimsicality; whimsy; whimsey; capriciousness; irresponsibility; irresponsibleness

Verwante definities voor "flightiness":

 1. the trait of acting unpredictably and more from whim or caprice than from reason or judgment1
  • I despair at the flightiness and whimsicality of my memory1

flighty:

flighty bijvoeglijk naamwoord

 1. flighty (frivolous; light-hearted; gay; shallow; flippant)
  losbandig; frivool; wuft; hups; lichtzinnig
 2. flighty (frivolous; fribble; frothy)
  lichtvaardig

Vertaal Matrix voor flighty:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
frivool flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow
hups flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow
lichtvaardig flighty; fribble; frivolous; frothy
lichtzinnig flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow audacious; careless; daring; foolhardy; imprudent; inconsiderate; light-headed; overconfident; presumptuous; rash; reckless; temerarious; without thinking
losbandig flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow lawless; liscencious; obscene; undisciplined; unfettered; ungovernable; unmanageable; unrestrained; unruly; vulgar
wuft flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow
- flyaway; head-in-the-clouds; nervous; scatterbrained; skittish; spooky

Verwante woorden van "flighty":


Synoniemen voor "flighty":


Verwante definities voor "flighty":

 1. unpredictably excitable (especially of horses)1
 2. guided by whim and fancy1
  • flighty young girls1

Wiktionary: flighty


Cross Translation:
FromToVia
flighty speels launischunstet, unzuverlässig, flippig, schlechtgelaunt, unberechenbar