Engels

Uitgebreide vertaling voor forgiveness (Engels) in het Nederlands

forgiveness:

forgiveness [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the forgiveness (mercy; grace; remission; )
  de vergiffenis; de genade; de vergeving; de verschoning; het pardon

Vertaal Matrix voor forgiveness:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
genade excuse; forgiveness; forgivingness; grace; mercy; pardon; remission absolution; benevolence; clemency; forgiving; loving kindness; mercy; pardon; remission
pardon excuse; forgiveness; forgivingness; grace; mercy; pardon; remission absolution; amnesty; apology; excuse; justification; pardon; remission; thinking up a story; vindication; weathering
vergeving excuse; forgiveness; forgivingness; grace; mercy; pardon; remission
vergiffenis excuse; forgiveness; forgivingness; grace; mercy; pardon; remission
verschoning excuse; forgiveness; forgivingness; grace; mercy; pardon; remission apology; challenge; change of; changing; clean diaper; clean napkin; clean nappy; excuse; justification; thinking up a story; vindication; weathering
- pardon
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- condonation
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
pardon sorry

Verwante woorden van "forgiveness":


Synoniemen voor "forgiveness":


Verwante definities voor "forgiveness":

 1. the act of excusing a mistake or offense1
 2. compassionate feelings that support a willingness to forgive1

Wiktionary: forgiveness

forgiveness
noun
 1. readiness to forgive
 2. the action of forgiving
forgiveness
noun
 1. het iemand niet kwalijk nemen van iets; het kwijtschelden van een schuld

forgive:

to forgive werkwoord (forgives, forgave, forgiving)

 1. to forgive (excuse; pardon; give away; misdeal)
  vergeven; vergiffenis schenken
  • vergeven werkwoord (vergeef, vergeeft, vergaf, vergaven, vergeven)
  • vergiffenis schenken werkwoord (schenk vergiffenis, schenkt vergiffenis, schonk vergiffenis, schonken vergiffenis, vergiffenis geschonken)
 2. to forgive (let off)
  kwijtschelden
  • kwijtschelden werkwoord (scheld kwijt, scheldt kwijt, schold kwijt, scholden kwijt, kwijtgescholden)
 3. to forgive (excuse)
  excuseren; verschonen
  • excuseren werkwoord (excuseer, excuseert, excuseerde, excuseerden, geëxcuseerd)
  • verschonen werkwoord (verschoon, verschoont, verschoonde, verschoonden, verschoond)

Conjugations for forgive:

present
 1. forgive
 2. forgive
 3. forgives
 4. forgive
 5. forgive
 6. forgive
simple past
 1. forgave
 2. forgave
 3. forgave
 4. forgave
 5. forgave
 6. forgave
present perfect
 1. have forgiven
 2. have forgiven
 3. has forgiven
 4. have forgiven
 5. have forgiven
 6. have forgiven
past continuous
 1. was forgiving
 2. were forgiving
 3. was forgiving
 4. were forgiving
 5. were forgiving
 6. were forgiving
future
 1. shall forgive
 2. will forgive
 3. will forgive
 4. shall forgive
 5. will forgive
 6. will forgive
continuous present
 1. am forgiving
 2. are forgiving
 3. is forgiving
 4. are forgiving
 5. are forgiving
 6. are forgiving
subjunctive
 1. be forgiven
 2. be forgiven
 3. be forgiven
 4. be forgiven
 5. be forgiven
 6. be forgiven
diverse
 1. forgive!
 2. let's forgive!
 3. forgiven
 4. forgiving
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor forgive:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
excuseren excuse; forgive apologise; apologize; excuse; pardon
kwijtschelden forgive; let off
vergeven excuse; forgive; give away; misdeal; pardon give away
vergiffenis schenken excuse; forgive; give away; misdeal; pardon
verschonen excuse; forgive consider; save; spare

Verwante woorden van "forgive":


Synoniemen voor "forgive":


Verwante definities voor "forgive":

 1. stop blaming or grant forgiveness1
  • I forgave him his infidelity1
  • She cannot forgive him for forgetting her birthday1
 2. absolve from payment1
  • I forgive you your debt1

Wiktionary: forgive

forgive
verb
 1. transitive, to pardon
forgive
verb
 1. vergiffenis schenken

Cross Translation:
FromToVia
forgive vergeven verzeihen — jemandem etwas nachsehen
forgive excuseren; verontschuldigen; verschonen; billijken; in het gelijk stellen; rechtvaardigen; begenadigen; vergeven excuserdisculper dans une certaine mesure, présenter une personne ou une action comme moins coupable qu’elle ne sembler.
forgive begenadigen; vergeven pardonneraccorder le pardon d’une faute commettre, ne garder aucun ressentiment d’une injure recevoir. — usage En ce sens il a toujours le nom de la chose pour complément direct et le nom de la personne pour complément indirect avec la préposition.