Engels

Uitgebreide vertaling voor frivolousness (Engels) in het Nederlands

frivolousness:

frivolousness [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the frivolousness (vanity; frivolity; flightiness)
  de ijdelheid; de wuftheid; de ijdeltuiterij
 2. the frivolousness (lightheartedness; shallowness; superficiality; )
  de frivoliteit; de oppervlakkigheid; hupsheid; de ondiepte; de lichtzinnigheid

Vertaal Matrix voor frivolousness:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
frivoliteit cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility
hupsheid cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility cheerfulness; revelry
ijdelheid flightiness; frivolity; frivolousness; vanity arrogance; cockiness; conceit; conceitedness; haughtiness; self complacency; self-complacency; self-conceit; self-satisfaction
ijdeltuiterij flightiness; frivolity; frivolousness; vanity
lichtzinnigheid cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility
ondiepte cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility
oppervlakkigheid cheerfulness; flightiness; frivolity; frivolousness; lightheartedness; shallowness; superficiality; volatility
wuftheid flightiness; frivolity; frivolousness; vanity
- frivolity

Verwante woorden van "frivolousness":


Synoniemen voor "frivolousness":


Antoniemen van "frivolousness":


Verwante definities voor "frivolousness":

 1. the trait of being frivolous; not serious or sensible1

frivolousness vorm van frivolous:

frivolous bijvoeglijk naamwoord

 1. frivolous (light-hearted; gay; flighty; shallow; flippant)
  losbandig; frivool; wuft; hups; lichtzinnig
 2. frivolous (fribble; flighty; frothy)
  lichtvaardig
 3. frivolous (light)
  loszinnig

Vertaal Matrix voor frivolous:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
frivool flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow
hups flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow
lichtvaardig flighty; fribble; frivolous; frothy
lichtzinnig flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow audacious; careless; daring; foolhardy; imprudent; inconsiderate; light-headed; overconfident; presumptuous; rash; reckless; temerarious; without thinking
losbandig flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow lawless; liscencious; obscene; undisciplined; unfettered; ungovernable; unmanageable; unrestrained; unruly; vulgar
loszinnig frivolous; light
wuft flighty; flippant; frivolous; gay; light-hearted; shallow
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- vain

Verwante woorden van "frivolous":


Synoniemen voor "frivolous":


Antoniemen van "frivolous":


Verwante definities voor "frivolous":

 1. not serious in content or attitude or behavior1
  • a frivolous novel1
  • a frivolous remark1
  • a frivolous young woman1

Wiktionary: frivolous

frivolous
adjective
 1. silly; especially at an inappropriate time or in an inappropriate manner

Cross Translation:
FromToVia
frivolous ijdel; nietig; onbelangrijk; frivool; lichtzinnig; wuft frivole — Qui est vain ; qui n’a nulle importance.