Engels

Uitgebreide vertaling voor give one's fiat to (Engels) in het Nederlands

give one's fiat to:

to give one's fiat to werkwoord (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)

 1. to give one's fiat to (authorize; validate; confirm; )
  goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen; autoriseren; fiatteren
  • goedkeuren werkwoord (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • goedvinden werkwoord (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
  • autoriseren werkwoord (autoriseer, autoriseert, autoriseerde, autoriseerden, geautoriseerd)
  • fiatteren werkwoord (fiatteer, fiatteert, fiatteerde, fiatteerden, gefiatteerd)
 2. to give one's fiat to (allow; concede; grant; )
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan werkwoord (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten werkwoord (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren werkwoord (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten werkwoord (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren werkwoord (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen werkwoord (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren werkwoord (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen werkwoord (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen werkwoord (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden werkwoord (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)

Conjugations for give one's fiat to:

present
 1. give one's fiat to
 2. give one's fiat to
 3. gives one's fiat to
 4. give one's fiat to
 5. give one's fiat to
 6. give one's fiat to
simple past
 1. gave one's fiat to
 2. gave one's fiat to
 3. gave one's fiat to
 4. gave one's fiat to
 5. gave one's fiat to
 6. gave one's fiat to
present perfect
 1. have given one's fiat to
 2. have given one's fiat to
 3. has given one's fiat to
 4. have given one's fiat to
 5. have given one's fiat to
 6. have given one's fiat to
past continuous
 1. was giving one's fiat to
 2. were giving one's fiat to
 3. was giving one's fiat to
 4. were giving one's fiat to
 5. were giving one's fiat to
 6. were giving one's fiat to
future
 1. shall give one's fiat to
 2. will give one's fiat to
 3. will give one's fiat to
 4. shall give one's fiat to
 5. will give one's fiat to
 6. will give one's fiat to
continuous present
 1. am giving one's fiat to
 2. are giving one's fiat to
 3. is giving one's fiat to
 4. are giving one's fiat to
 5. are giving one's fiat to
 6. are giving one's fiat to
subjunctive
 1. be given one's fiat to
 2. be given one's fiat to
 3. be given one's fiat to
 4. be given one's fiat to
 5. be given one's fiat to
 6. be given one's fiat to
diverse
 1. give one's fiat to!
 2. let's give one's fiat to!
 3. given one's fiat to
 4. giving one's fiat to
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor give one's fiat to:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedvinden acceptance; access; admission; admittance; allowance; granting; permission
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
autoriseren admit; allow; authorise; authorize; confirm; give one's fiat to; permit; sanction; validate allow; authorise; authorize; permit; tolerate
dulden admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate bear; endure; persist; stand; tolerate
duren admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate endure; last
fiatteren admit; allow; authorise; authorize; confirm; give one's fiat to; permit; sanction; validate authorise; authorize
goedkeuren admit; allow; authorise; authorize; concede; confirm; give one's fiat to; grant; permit; sanction; submit to; tolerate; validate accept; acknowledge; approve; authorise; authorize; bear out; confirm; ratify; seal; support; uphold; validate
goedvinden admit; allow; authorise; authorize; concede; confirm; give one's fiat to; grant; permit; sanction; submit to; tolerate; validate authorise; authorize
gunnen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allocate; allot; allow; assign; bestow on; confer; give
inwilligen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; award; comply with; grant
laten admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow
permitteren admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; authorise; authorize; permit
toelaten admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate admit; allow; let in
toestaan admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate accept; agree; allow; authorise; authorize; award; comply with; grant; permit
toestemmen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate accept; agree; allow; permit
toestemming verlenen admit; allow; authorise; authorize; confirm; give one's fiat to; permit; sanction; validate
vergunnen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; authorise; authorize; award; comply with; grant; permit; tolerate
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedkeuren authorize

Verwante vertalingen van give one's fiat to