Engels

Uitgebreide vertaling voor hubbub (Engels) in het Nederlands

hubbub:

hubbub [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the hubbub (noise; hullabaloo; tumultuousness; )
  het kabaal; het lawaai; het rumoer; het spektakel; de herrie; het leven
  • kabaal [het ~] zelfstandig naamwoord
  • lawaai [het ~] zelfstandig naamwoord
  • rumoer [het ~] zelfstandig naamwoord
  • spektakel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • herrie [de ~] zelfstandig naamwoord
  • leven [het ~] zelfstandig naamwoord
 2. the hubbub (hullabaloo; uproar)
  de stampei; de tamtam
  • stampei [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • tamtam [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 3. the hubbub (tumult; tumultuousness; pandemonium; )
  het pandemonium; de opschudding; de heksenketel; de beroering; het leven; de drukte; het lawaai; het rumoer; het geraas; het tumult; de heibel
  • pandemonium [het ~] zelfstandig naamwoord
  • opschudding [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • heksenketel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • beroering [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • leven [het ~] zelfstandig naamwoord
  • drukte [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • lawaai [het ~] zelfstandig naamwoord
  • rumoer [het ~] zelfstandig naamwoord
  • geraas [het ~] zelfstandig naamwoord
  • tumult [het ~] zelfstandig naamwoord
  • heibel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 4. the hubbub (noise; rumour; roar; )
  het rumoer; het gedruis; het tumult
  • rumoer [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gedruis [het ~] zelfstandig naamwoord
  • tumult [het ~] zelfstandig naamwoord
 5. the hubbub (fuss; commotion; bustle; din)
  de drukte; het krakeel; de heisa
  • drukte [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • krakeel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • heisa [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 6. the hubbub (tumultuousness; clamour; racket; )
  de luidruchtigheid

Vertaal Matrix voor hubbub:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beroering bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar agitation; commotion; trouble; turbulence; turmoil; unrest
drukte bedlam; bustle; clamor; clamour; commotion; din; fuss; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar ballyhoo; bustle; crowd; flow; fuss; hustle; hustle and bustle; influx; liveliness; pressure of activities; rush; squash; stampede; vivacity
gedruis din; hubbub; hum; movement; noise; roar; rumor; rumour
geraas bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar howling; howling of the wind; roaring
heibel bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar
heisa bustle; commotion; din; fuss; hubbub ado; bother; fuzz; huzza; mess; rumpus; to-do
heksenketel bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar chaos; confusion; disorder; maze; mess; mix-up; muddle; tangle; trouble; welter
herrie clamor; clamour; hubbub; hullabaloo; noise; racket; tumult; tumultuousness din; noise; uproar
kabaal clamor; clamour; hubbub; hullabaloo; noise; racket; tumult; tumultuousness
krakeel bustle; commotion; din; fuss; hubbub
lawaai bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar din; noise; uproar
leven bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar being; existence; life; path of life
luidruchtigheid clamor; clamour; din; hubbub; hullabaloo; racket; tumult; tumultuousness
opschudding bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar commotion; sensation; shake up; upheaval
pandemonium bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; noise; pandemonium; racket; tumult; tumultuousness; uproar
rumoer bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; hum; movement; noise; pandemonium; racket; roar; rumor; rumour; tumult; tumultuousness; uproar fuss; noise; sound
spektakel clamor; clamour; hubbub; hullabaloo; noise; racket; tumult; tumultuousness spectacle
stampei hubbub; hullabaloo; uproar
tamtam hubbub; hullabaloo; uproar
tumult bedlam; clamor; clamour; commotion; din; hubbub; hullabaloo; hum; movement; noise; pandemonium; racket; roar; rumor; rumour; tumult; tumultuousness; uproar din; noise; uproar
- brouhaha; katzenjammer; uproar
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
leven be established; exist; have one's seat; live; lodge; operate; proceed; reside; stay; work

Verwante woorden van "hubbub":

 • hubbubs

Synoniemen voor "hubbub":


Verwante definities voor "hubbub":

 1. loud confused noise from many sources1