Engels

Uitgebreide vertaling voor illustrate (Engels) in het Nederlands

illustrate:

to illustrate werkwoord (illustrates, illustrated, illustrating)

 1. to illustrate (elucidate; clarify; exemplify; )
  verklaren; toelichten; ophelderen; verduidelijken; verhelderen; belichten; accentueren; opklaren
  • verklaren werkwoord (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • toelichten werkwoord (licht toe, lichtte toe, lichtten toe, toegelicht)
  • ophelderen werkwoord (helder op, heldert op, helderde op, helderden op, opgehelderd)
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • verhelderen werkwoord (verhelder, verheldert, verhelderde, verhelderden, verhelderd)
  • belichten werkwoord (belicht, belichtte, belichtten, belicht)
  • accentueren werkwoord (accentueer, accentueert, accentueerde, accentueerden, geaccentueerd)
  • opklaren werkwoord (klaar op, klaart op, klaarde op, klaarden op, opgeklaard)
 2. to illustrate
  illustreren
  • illustreren werkwoord (illustreer, illustreert, illustreerde, illustreerden, geïllustreerd)
 3. to illustrate (show what you mean; demonstrate; expose; make your point)
  demonstreren; aanschouwelijk maken; veraanschouwelijken
  • demonstreren werkwoord (demonstreer, demonstreert, demonstreerde, demonstreerden, gedemonstreerd)
  • aanschouwelijk maken werkwoord (maak aanschouwelijk, maakt aanschouwelijk, maakte aanschouwelijk, maakten aanschouwelijk, aanschouwelijk gemaakt)
  • veraanschouwelijken werkwoord (veraanschouwelijk, veraanschouwelijkt, veraanschouwelijkte, veraanschouwelijkten, veraanschouwelijkt)

Conjugations for illustrate:

present
 1. illustrate
 2. illustrate
 3. illustrates
 4. illustrate
 5. illustrate
 6. illustrate
simple past
 1. illustrated
 2. illustrated
 3. illustrated
 4. illustrated
 5. illustrated
 6. illustrated
present perfect
 1. have illustrated
 2. have illustrated
 3. has illustrated
 4. have illustrated
 5. have illustrated
 6. have illustrated
past continuous
 1. was illustrating
 2. were illustrating
 3. was illustrating
 4. were illustrating
 5. were illustrating
 6. were illustrating
future
 1. shall illustrate
 2. will illustrate
 3. will illustrate
 4. shall illustrate
 5. will illustrate
 6. will illustrate
continuous present
 1. am illustrating
 2. are illustrating
 3. is illustrating
 4. are illustrating
 5. are illustrating
 6. are illustrating
subjunctive
 1. be illustrated
 2. be illustrated
 3. be illustrated
 4. be illustrated
 5. be illustrated
 6. be illustrated
diverse
 1. illustrate!
 2. let's illustrate!
 3. illustrated
 4. illustrating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor illustrate:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanschouwelijk maken demonstrate; expose; illustrate; make your point; show what you mean
accentueren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on emphasise; emphasize; tear; underline; urge on
belichten clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; enlighten; light out; spotlight; throw light upon
demonstreren demonstrate; expose; illustrate; make your point; show what you mean assert; contend; demonstrate
illustreren illustrate
ophelderen clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on make something accessible; make something clear
opklaren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on brighten; clarify; clear up; enlighten; make something accessible; make something clear
toelichten clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; make something accessible; make something clear
veraanschouwelijken demonstrate; expose; illustrate; make your point; show what you mean
verduidelijken clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; explain; make clear; make explicit
verhelderen clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on
verklaren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on do as if; feign; make something accessible; make something clear; pretend; sham
- exemplify; instance
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- elucidate; make clear; visualise; visualize

Verwante woorden van "illustrate":


Synoniemen voor "illustrate":


Verwante definities voor "illustrate":

 1. clarify by giving an example of1
 2. supply with illustrations1
  • illustrate a book with drawings1
 3. depict with an illustration1

Wiktionary: illustrate

illustrate
verb
 1. van afbeeldingen voorzien

Cross Translation:
FromToVia
illustrate illustreren; veraanschouwelijken; verluchten illustrerrendre illustre.