Engels

Uitgebreide vertaling voor inform (Engels) in het Nederlands

inform:

to inform werkwoord (informs, informed, informing)

 1. to inform (report; announce; state)
  melden; berichten; meedelen; rapporteren; informeren; verslag uitbrengen
  • melden werkwoord (meld, meldt, meldde, meldden, gemeld)
  • berichten werkwoord (bericht, berichtte, berichtten, bericht)
  • meedelen werkwoord (deel mee, deelt mee, deelde mee, deelden mee, meegedeeld)
  • rapporteren werkwoord (rapporteer, rapporteert, rapporteerde, rapporteerden, gerapporteerd)
  • informeren werkwoord (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • verslag uitbrengen werkwoord (breng verslag uit, brengt verslag uit, bracht verslag uit, brachten verslag uit, verslag uitgebracht)
 2. to inform (make known; notify; send word)
  informeren; op de hoogte brengen; verwittigen; waarschuwen; van iets in kennis stellen; tippen; inlichten
  • informeren werkwoord (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • verwittigen werkwoord (verwittig, verwittigt, verwittigde, verwittigden, verwittigd)
  • waarschuwen werkwoord (waarschuw, waarschuwt, waarschuwde, waarschuwden, gewaarschuwd)
  • van iets in kennis stellen werkwoord (stel van iets in kennis, stelt van iets in kennis, stelde van iets in kennis, stelden van iets in kennis, van iets in kennis gesteld)
  • tippen werkwoord (tip, tipt, tipte, tipten, getipt)
  • inlichten werkwoord (licht in, lichtte in, lichtten in, ingelicht)
 3. to inform (make known; point out; indicate; )
  informeren; kennisgeven van; zeggen; bewust maken
  • informeren werkwoord (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • kennisgeven van werkwoord
  • zeggen werkwoord (zeg, zeg/zegt, zegt, zei, zeiden, gezegd)
  • bewust maken werkwoord (maak bewust, maakt bewust, maakte bewust, maakten bewust, bewust gemaakt)
 4. to inform (instruct; brief; explain; )
  inlichten; voorlichten; onderrichten
  • inlichten werkwoord (licht in, lichtte in, lichtten in, ingelicht)
  • voorlichten werkwoord
  • onderrichten werkwoord (onderricht, onderrichtte, onderrichtten, onderricht)
 5. to inform (report)
  berichten; iets melden
 6. to inform (announce)
 7. to inform (announce)
  aandienen
  • aandienen werkwoord (dien aan, dient aan, diende aan, dienden aan, aangediend)
 8. to inform (make one's opinion known; announce; impart; )
  verkondigen; mening kenbaar maken

Conjugations for inform:

present
 1. inform
 2. inform
 3. informs
 4. inform
 5. inform
 6. inform
simple past
 1. informed
 2. informed
 3. informed
 4. informed
 5. informed
 6. informed
present perfect
 1. have informed
 2. have informed
 3. has informed
 4. have informed
 5. have informed
 6. have informed
past continuous
 1. was informing
 2. were informing
 3. was informing
 4. were informing
 5. were informing
 6. were informing
future
 1. shall inform
 2. will inform
 3. will inform
 4. shall inform
 5. will inform
 6. will inform
continuous present
 1. am informing
 2. are informing
 3. is informing
 4. are informing
 5. are informing
 6. are informing
subjunctive
 1. be informed
 2. be informed
 3. be informed
 4. be informed
 5. be informed
 6. be informed
diverse
 1. inform!
 2. let's inform!
 3. informed
 4. informing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor inform:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
berichten messaging
informeren announcement; information; informing; making known; notification
melden announcing; giving notice of; proclaiming
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aandienen announce; inform
berichten announce; inform; report; state
bewust maken call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell
iets aankondigen announce; inform
iets melden inform; report
informeren announce; call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; notify; point out; report; send word; state; tell inquire about; make inquiries about
inlichten brief; explain; inform; instruct; learn; make known; notify; prepare; send word; teach; train
kennisgeven van call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell
meedelen announce; inform; report; state
melden announce; inform; report; state
mening kenbaar maken announce; communicate; impart; inform; intimate; make one's opinion known; state
onderrichten brief; explain; inform; instruct; learn; prepare; teach; train instruct; prepare; teach; train
op de hoogte brengen inform; make known; notify; send word
rapporteren announce; inform; report; state
tippen inform; make known; notify; send word tick; tick off
van iets in kennis stellen inform; make known; notify; send word
verkondigen announce; communicate; impart; inform; intimate; make one's opinion known; state carry out a message; disseminate; spread
verslag uitbrengen announce; inform; report; state
verwittigen inform; make known; notify; send word
voorlichten brief; explain; inform; instruct; learn; prepare; teach; train
waarschuwen inform; make known; notify; send word admonish; alert; blame; castigate; decry; denounce; exhort; rebuke; reprimand; reprove; scarify; warn
zeggen call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell bring something up; cover; define; depict; describe; explain; expound; recount; report; say; tell; ventilate
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- advice; comunicate; get in touch with

Synoniemen voor "inform":


Verwante definities voor "inform":

 1. give character or essence to1
  • The principles that inform modern teaching1
 2. impart knowledge of some fact, state or affairs, or event to1
  • I informed him of his rights1
 3. act as an informer1
  • She had informed on her own parents for years1

Wiktionary: inform

inform
verb
 1. to act as an informer, denounce
 2. to make known (intransitive)
 3. to impart information or knowledge (intransitive)
 4. to communicate knowledge to (an)other(s)
inform
verb
 1. inlichten
 2. een feit vertellen
 3. ~ van iemand ergens van op de hoogte brengen

Cross Translation:
FromToVia
inform verwittigen benachrichtigen — (transitiv) jemanden von etwas in Kenntnis setzen, jemandem eine Nachricht zukommen lassen
inform informeren; inlichten informieren — Informationen, Nachrichten weitergeben
inform berichten; informeren; inlichten; verwittigen; voorlichten informerinstruire de quelque chose ; faire savoir quelque chose.
inform berichten; informeren; inlichten; verwittigen; voorlichten renseigner — Donner des renseignements. (Sens général).

Verwante vertalingen van inform