Engels

Uitgebreide vertaling voor jabber (Engels) in het Nederlands

jabber:

to jabber werkwoord (jabbers, jabbered, jabbering)

 1. to jabber
  lallen; bazelen; wauwelen
  • lallen werkwoord (lal, lalt, lalde, lalden, gelald)
  • bazelen werkwoord (bazel, bazelt, bazelde, bazelden, gebazeld)
  • wauwelen werkwoord (wauwel, wauwelt, wauwelde, wauwelden, gewauweld)
 2. to jabber (slaver; slobber; dribble; )
  kwijlen; zeveren
  • kwijlen werkwoord (kwijl, kwijlt, kwijlde, kwijlden, gekwijld)
  • zeveren werkwoord (zever, zevert, zeverde, zeverden, gezeverd)
 3. to jabber (gabble)
  raffelen
  • raffelen werkwoord (raffel, raffelt, raffelde, raffelden, geraffeld)
 4. to jabber (twaddle; babble; prattle; )
  lullen; zwammen; zwetsen; kletspraat verkopen; zeveren
  • lullen werkwoord (lul, lult, lulde, lulden, geluld)
  • zwammen werkwoord (zwam, zwamt, zwamde, zwamden, gezwamd)
  • zwetsen werkwoord (zwets, zwetst, zwetste, zwetsten, gezwetst)
  • zeveren werkwoord (zever, zevert, zeverde, zeverden, gezeverd)

Conjugations for jabber:

present
 1. jabber
 2. jabber
 3. jabbers
 4. jabber
 5. jabber
 6. jabber
simple past
 1. jabbered
 2. jabbered
 3. jabbered
 4. jabbered
 5. jabbered
 6. jabbered
present perfect
 1. have jabbered
 2. have jabbered
 3. has jabbered
 4. have jabbered
 5. have jabbered
 6. have jabbered
past continuous
 1. was jabbering
 2. were jabbering
 3. was jabbering
 4. were jabbering
 5. were jabbering
 6. were jabbering
future
 1. shall jabber
 2. will jabber
 3. will jabber
 4. shall jabber
 5. will jabber
 6. will jabber
continuous present
 1. am jabbering
 2. are jabbering
 3. is jabbering
 4. are jabbering
 5. are jabbering
 6. are jabbering
subjunctive
 1. be jabbered
 2. be jabbered
 3. be jabbered
 4. be jabbered
 5. be jabbered
 6. be jabbered
diverse
 1. jabber!
 2. let's jabber!
 3. jabbered
 4. jabbering
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

jabber [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the jabber (gibberish)
  het gebrabbel; de brabbeltaal
 2. the jabber (empty talk; balderdash; twaddle; )
  het gelul; het gezwam; het gewauwel; het gezwets; het gebazel; het geleuter; de leuterpraat; het geklets
  • gelul [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gezwam [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gewauwel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gezwets [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gebazel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • geleuter [het ~] zelfstandig naamwoord
  • leuterpraat [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • geklets [het ~] zelfstandig naamwoord
 3. the jabber (chatter; gabble; babble; )
  het gekeuvel; het geklets; het gebabbel; het gekwebbel
 4. the jabber (gibberish; double Dutch; gobbledygook)
  het koeterwaals; de brabbeltaal

jabber bijvoeglijk naamwoord

 1. jabber (gibberish)
  koeterwaals

Vertaal Matrix voor jabber:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
brabbeltaal double Dutch; gibberish; gobbledygook; jabber
gebabbel babble; cackling; chatter; claptrap; gabble; jabber; yacking chat; gossip; talk
gebazel balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle gibberish; nonsense
gebrabbel gibberish; jabber
gekeuvel babble; cackling; chatter; claptrap; gabble; jabber; yacking chat
geklets babble; balderdash; baloney; bull; burble; cackling; chatter; claptrap; drivel; empty talk; gabble; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle; yacking babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
gekwebbel babble; cackling; chatter; claptrap; gabble; jabber; yacking
geleuter balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
gelul balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle
gewauwel balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle
gezwam balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
gezwets balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
koeterwaals double Dutch; gibberish; gobbledygook; jabber
kwijlen dribbling
leuterpraat balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle
lullen cocks; crackerjacks; dabs; dicks; pricks
zeveren drooling
- gabble; jabbering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bazelen jabber
kletspraat verkopen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle
kwijlen babble; blab; chat; chatter; dribble; drone on; gab; jabber; prattle; prattle on; slaver; slobber; talk crap; talk rubbish; waffle
lallen jabber speak thickly; splutter; talk drunk
lullen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle
raffelen gabble; jabber
wauwelen jabber blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell
zeveren babble; blab; chat; chatter; dribble; drivel; drone on; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; slaver; slobber; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle; waffle
zwammen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell
zwetsen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle
- mouth off; rabbit on; rant; rave; spout
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
koeterwaals gibberish; jabber
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- babble

Verwante woorden van "jabber":

 • jabbering, jabbers

Synoniemen voor "jabber":


Verwante definities voor "jabber":

 1. rapid and indistinct speech1
 2. talk in a noisy, excited, or declamatory manner1

Verwante vertalingen van jabber