Engels

Uitgebreide vertaling voor keep back (Engels) in het Nederlands

keep back:

to keep back werkwoord (keeps back, kept back, keeping back)

 1. to keep back (control; moderate; subdue)
  beheersen; bedwingen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen
  • beheersen werkwoord (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
  • matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
  • bedaren werkwoord (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
  • intomen werkwoord (toom in, toomt in, toomde in, toomden in, ingetoomd)
 2. to keep back (to stay calm; withhold; swallow)
  inhouden; rustig blijven; inslikken; beheersen
  • inhouden werkwoord (houd in, houdt in, hield in, hielden in, ingehouden)
  • rustig blijven werkwoord
  • inslikken werkwoord (slik in, slikt in, slikte in, slikten in, ingeslikt)
  • beheersen werkwoord (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
 3. to keep back (keep in control; suppress; revoke; )
  onderdrukken; terughouden; in bedwang houden; bedwingen; beteugelen
  • onderdrukken werkwoord (onderdruk, onderdrukt, onderdrukte, onderdrukten, onderdrukt)
  • terughouden werkwoord (houd terug, houdt terug, hield terug, hielden terug, teruggehouden)
  • in bedwang houden werkwoord (houd in bedwang, houdt in bedwang, hield in bedwang, hielden in bedwang, in bedwang gehouden)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)

Conjugations for keep back:

present
 1. keep back
 2. keep back
 3. keeps back
 4. keep back
 5. keep back
 6. keep back
simple past
 1. kept back
 2. kept back
 3. kept back
 4. kept back
 5. kept back
 6. kept back
present perfect
 1. have kept back
 2. have kept back
 3. has kept back
 4. have kept back
 5. have kept back
 6. have kept back
past continuous
 1. was keeping back
 2. were keeping back
 3. was keeping back
 4. were keeping back
 5. were keeping back
 6. were keeping back
future
 1. shall keep back
 2. will keep back
 3. will keep back
 4. shall keep back
 5. will keep back
 6. will keep back
continuous present
 1. am keeping back
 2. are keeping back
 3. is keeping back
 4. are keeping back
 5. are keeping back
 6. are keeping back
subjunctive
 1. be kept back
 2. be kept back
 3. be kept back
 4. be kept back
 5. be kept back
 6. be kept back
diverse
 1. keep back!
 2. let's keep back!
 3. kept back
 4. keeping back
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor keep back:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
inhouden comprehending; containing; including
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bedaren control; keep back; moderate; subdue placate; soothe
bedwingen control; crush; keep back; keep in control; moderate; pulverise; pulverize; recant; retract; revoke; rub fine; subdue; suppress; take back; withhold control; keep under control; restrain; suppress
beheersen control; keep back; moderate; subdue; swallow; to stay calm; withhold check; curb; dominate; predominate; prevail; restrain
beteugelen control; crush; keep back; keep in control; moderate; pulverise; pulverize; recant; retract; revoke; rub fine; subdue; suppress; take back; withhold check; control; curb; keep under control; restrain; suppress
in bedwang houden crush; keep back; keep in control; pulverise; pulverize; recant; retract; revoke; rub fine; subdue; suppress; take back; withhold control; keep under control; restrain; suppress
inhouden keep back; swallow; to stay calm; withhold add; coming down; contain; deduct; include; mean; remain standing; restrain; stand still; stay put; stop
inslikken keep back; swallow; to stay calm; withhold swallow
intomen control; keep back; moderate; subdue check; curb; restrain
matigen control; keep back; moderate; subdue cut down; economise; economize; have left; moderate; restrain; save; spare; use less; use sparingly
onderdrukken crush; keep back; keep in control; pulverise; pulverize; recant; retract; revoke; rub fine; subdue; suppress; take back; withhold suppress
rustig blijven keep back; swallow; to stay calm; withhold
terughouden crush; keep back; keep in control; pulverise; pulverize; recant; retract; revoke; rub fine; subdue; suppress; take back; withhold fend off; keep off; lay off; parry; put aside; put away; reserve; set aside
- hold; hold back; keep; restrain; retain; withhold

Synoniemen voor "keep back":


Verwante definities voor "keep back":

 1. hold back; refuse to hand over or share1
 2. secure and keep for possible future use or application1
 3. keep under control; keep in check1

Verwante vertalingen van keep back