Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. lay the foundations:


Engels

Uitgebreide vertaling voor lay the foundations (Engels) in het Nederlands

lay the foundations:

to lay the foundations werkwoord (lays the foundations, laid the foundations, laying the foundations)

 1. to lay the foundations (found; establish; raise; ground; tune)
  oprichten; stichten; instellen; invoeren
  • oprichten werkwoord (richt op, richtte op, richtten op, opgericht)
  • stichten werkwoord (sticht, stichtte, stichtten, gesticht)
  • instellen werkwoord (stel in, stelt in, stelde in, stelden in, ingesteld)
  • invoeren werkwoord (voer in, voert in, voerde in, voerden in, ingevoerd)
 2. to lay the foundations
  grondvesten; funderen; gronden
  • grondvesten werkwoord (grondvest, grondvestte, grondvestten, gegrondvest)
  • funderen werkwoord (fundeer, fundeert, fundeerde, fundeerden, gefundeerd)
  • gronden werkwoord (grond, grondt, grondde, grondden, gegrond)
 3. to lay the foundations (settle; establish; colonize; )
  koloniseren; vestigen; settelen
  • koloniseren werkwoord (koloniseer, koloniseert, koloniseerde, koloniseerden, gekoloniseerd)
  • vestigen werkwoord (vestig, vestigt, vestigde, vestigden, gevestigd)
  • settelen werkwoord (settel, settelt, settelde, settelden, gesetteld)

Conjugations for lay the foundations:

present
 1. lay the foundations
 2. lay the foundations
 3. lays the foundations
 4. lay the foundations
 5. lay the foundations
 6. lay the foundations
simple past
 1. laid the foundations
 2. laid the foundations
 3. laid the foundations
 4. laid the foundations
 5. laid the foundations
 6. laid the foundations
present perfect
 1. have laid the foundations
 2. have laid the foundations
 3. has laid the foundations
 4. have laid the foundations
 5. have laid the foundations
 6. have laid the foundations
past continuous
 1. was laying the foundations
 2. were laying the foundations
 3. was laying the foundations
 4. were laying the foundations
 5. were laying the foundations
 6. were laying the foundations
future
 1. shall lay the foundations
 2. will lay the foundations
 3. will lay the foundations
 4. shall lay the foundations
 5. will lay the foundations
 6. will lay the foundations
continuous present
 1. am laying the foundations
 2. are laying the foundations
 3. is laying the foundations
 4. are laying the foundations
 5. are laying the foundations
 6. are laying the foundations
subjunctive
 1. be laid the foundations
 2. be laid the foundations
 3. be laid the foundations
 4. be laid the foundations
 5. be laid the foundations
 6. be laid the foundations
diverse
 1. lay the foundations!
 2. let's lay the foundations!
 3. laid the foundations
 4. laying the foundations
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor lay the foundations:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
instellen adjusting; calibration; gauging; tuning
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
funderen lay the foundations base; found; ground; lay the foundations of
gronden lay the foundations earthen; ground; prime; undercoat
grondvesten lay the foundations
instellen establish; found; ground; lay the foundations; raise; tune adjust
invoeren establish; found; ground; lay the foundations; raise; tune enter; import
koloniseren colonise; colonize; develop; establish; explore; found; ground; lay the foundations; open up; prospect; scan; settle
oprichten establish; found; ground; lay the foundations; raise; tune build; erect; establish; raise; set up
settelen colonise; colonize; develop; establish; explore; found; ground; lay the foundations; open up; prospect; scan; settle
stichten establish; found; ground; lay the foundations; raise; tune
vestigen colonise; colonize; develop; establish; explore; found; ground; lay the foundations; open up; prospect; scan; settle

Verwante vertalingen van lay the foundations