Engels

Uitgebreide vertaling voor mainly (Engels) in het Nederlands

mainly:

mainly bijwoord

 1. mainly (chiefly; principally)
  voornamelijk; vooral; hoofdzakelijk; in het bijzonder; met name; in de eerste plaats; overwegend
 2. mainly (generally)
  meestens; overwegend

Vertaal Matrix voor mainly:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
overwegend chiefly; generally; mainly; principally
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hoofdzakelijk chiefly; mainly; principally
vooral chiefly; mainly; principally above all; especially
voornamelijk chiefly; mainly; principally
- chiefly; in the main; primarily; principally
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- essentially
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
in de eerste plaats chiefly; mainly; principally
in het bijzonder chiefly; mainly; principally
meestens generally; mainly
met name chiefly; mainly; principally

Verwante woorden van "mainly":


Synoniemen voor "mainly":


Verwante definities voor "mainly":

 1. for the most part1
  • he is mainly interested in butterflies1

Wiktionary: mainly

mainly
adverb
 1. chiefly; for the most part
mainly
adverb
 1. in belangrijke mate, in overwegende mate
 2. (formeel, nld) meer in het bijzonder
 3. voornamelijk
 4. in hogere mate
phrase
 1. in het bijzonder (gebruikt om een of meer zaken uit een aantal bij de naam aan te duiden)

Cross Translation:
FromToVia
mainly hoofdzakelijk hauptsächlich — den Kern einer Sache betreffend; eine feste Bedeutung im juristischem Gebrauch

mainly vorm van main:

main bijvoeglijk naamwoord

 1. main (most important)
  belangrijkste

Vertaal Matrix voor main:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
belangrijkste main point; main thing; most important point; prominent
- briny
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- chief; independent; master; primary; principal
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
belangrijkste main; most important

Verwante woorden van "main":


Synoniemen voor "main":


Antoniemen van "main":


Verwante definities voor "main":

 1. (of a clause) capable of standing syntactically alone as a complete sentence1
  • the main (or independent) clause in a complex sentence has at least a subject and a verb1
 2. most important element1
  • the main doors were of solid glass1
 3. of force; of the greatest possible intensity1
  • by main strength1
 4. a principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage1
 5. any very large body of (salt) water1

Wiktionary: main

main
Cross Translation:
FromToVia
main voornaamste principal — Qui est le premier, le plus considérable, le plus remarquable en son genre.