Engels

Uitgebreide vertaling voor make for (Engels) in het Nederlands

make for:

to make for werkwoord (makes for, made for, making for)

 1. to make for (make fit for)
  aanpassen; geschikt maken
 2. to make for (aim at; mean; strive)
  bedoelen; beogen; ten doel hebben
  • bedoelen werkwoord (bedoel, bedoelt, bedoelde, bedoelden, bedoeld)
  • beogen werkwoord (beoog, beoogt, beoogde, beoogden, beoogd)
  • ten doel hebben werkwoord
 3. to make for (head for; go to)
  zich begeven naar; aflopen; koers zetten naar; vervoegen
 4. to make for (steer for; head for; sail)
  aansturen op; afstevenen op; afvaren op; afstomen op; aanhouden op
 5. to make for (steer for; head for)
  stevenen
  • stevenen werkwoord (steven, stevent, stevende, stevenden, gestevend)

Conjugations for make for:

present
 1. make for
 2. make for
 3. makes for
 4. make for
 5. make for
 6. make for
simple past
 1. made for
 2. made for
 3. made for
 4. made for
 5. made for
 6. made for
present perfect
 1. have made for
 2. have made for
 3. has made for
 4. have made for
 5. have made for
 6. have made for
past continuous
 1. was making for
 2. were making for
 3. was making for
 4. were making for
 5. were making for
 6. were making for
future
 1. shall make for
 2. will make for
 3. will make for
 4. shall make for
 5. will make for
 6. will make for
continuous present
 1. am making for
 2. are making for
 3. is making for
 4. are making for
 5. are making for
 6. are making for
subjunctive
 1. be made for
 2. be made for
 3. be made for
 4. be made for
 5. be made for
 6. be made for
diverse
 1. make for!
 2. let's make for!
 3. made for
 4. making for
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor make for:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aansturen op aiming at; aiming for; strive for
beogen aiming at; aiming for; strive for
vervoegen conjugating
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanhouden op head for; make for; sail; steer for
aanpassen make fit for; make for adjust; customization; customize; fix; get used to; grow accustomed to; repair; settle down; try on
aansturen op head for; make for; sail; steer for aim at
aflopen go to; head for; make for bring to a close; come to an end; come to rest; draw to an end; elapse; end; expire; finish; finish off; go by; incline; land; pass; run down; shelve; slant; slope; turn out
afstevenen op head for; make for; sail; steer for
afstomen op head for; make for; sail; steer for
afvaren op head for; make for; sail; steer for
bedoelen aim at; make for; mean; strive aim at; mean
beogen aim at; make for; mean; strive
geschikt maken make fit for; make for
koers zetten naar go to; head for; make for set course for; steer a course for
stevenen head for; make for; steer for
ten doel hebben aim at; make for; mean; strive
vervoegen go to; head for; make for conjugate; decline; inflect
zich begeven naar go to; head for; make for
- bring; play; work; wreak
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanpassen fit

Synoniemen voor "make for":


Verwante definities voor "make for":

 1. cause to happen or to occur as a consequence1

Verwante vertalingen van make for