Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. matt:


Engels

Uitgebreide vertaling voor matt (Engels) in het Nederlands

matt:

matt bijvoeglijk naamwoord

  1. matt (dull)
    mat; flets
    • mat bijvoeglijk naamwoord
    • flets bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor matt:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
mat coaster; door-mat; grass; grassed surface; mat; rush-bottom; stand; table-mat
- flatness; lusterlessness; lustrelessness; mat; matte
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
flets dull; matt bland; dim; dull; faded; faint; lurid; pale; sallow; washed out
mat dull; matt dopey; dozy; drained; drowsy; dull; dusted; frosted; languid; listless; mat; matted; mindless; misty; muzzy; powdered; sleepy; soporific; staggered; stupefied; tired; washed out; weary
- flat; mat; matte; matted

Synoniemen voor "matt":


Verwante definities voor "matt":

  1. not reflecting light; not glossy1
  2. the property of having little or no contrast; lacking highlights or gloss1