Engels

Uitgebreide vertaling voor munch (Engels) in het Nederlands

munch:

to munch werkwoord (munches, munched, munching)

 1. to munch (have something to eat; eat; have dinner; )
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten werkwoord (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  consumeren; gebruiken; nuttigen; opeten; verorberen; tot zich nemen; oppeuzelen
  • consumeren werkwoord (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • gebruiken werkwoord (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • nuttigen werkwoord (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • verorberen werkwoord (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • tot zich nemen werkwoord (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • oppeuzelen werkwoord (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 2. to munch (nibble; nybble)
  snoepen
  • snoepen werkwoord (snoep, snoept, snoepte, snoepten, gesnoept)
 3. to munch (gnaw; nibble; pick; nybble)
  knagen; knauwen
  • knagen werkwoord (knaag, knaagt, knaagde, knaagden, geknaagd)
  • knauwen werkwoord (knauw, knauwt, knauwde, knauwden, geknauwd)
 4. to munch (nibble; nourish; peck; nybble)
  spijzen
  • spijzen werkwoord (spijs, spijst, spijsde, spijsden, gespijsd)
 5. to munch (gnaw; nibble; pick; peck; nybble)
  knauwen; kluiven
  • knauwen werkwoord (knauw, knauwt, knauwde, knauwden, geknauwd)
  • kluiven werkwoord (kluif, kluift, kloof, kloven, gekloven)

Conjugations for munch:

present
 1. munch
 2. munch
 3. munches
 4. munch
 5. munch
 6. munch
simple past
 1. munched
 2. munched
 3. munched
 4. munched
 5. munched
 6. munched
present perfect
 1. have munched
 2. have munched
 3. has munched
 4. have munched
 5. have munched
 6. have munched
past continuous
 1. was munching
 2. were munching
 3. was munching
 4. were munching
 5. were munching
 6. were munching
future
 1. shall munch
 2. will munch
 3. will munch
 4. shall munch
 5. will munch
 6. will munch
continuous present
 1. am munching
 2. are munching
 3. is munching
 4. are munching
 5. are munching
 6. are munching
subjunctive
 1. be munched
 2. be munched
 3. be munched
 4. be munched
 5. be munched
 6. be munched
diverse
 1. munch!
 2. let's munch!
 3. munched
 4. munching
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor munch:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
eten course; dish; feeding; food; meal; nourishment; nutrition
gebruiken customs; habits; normal practice; standard practice; traditions
oppeuzelen eating; munching; nibbling
verorberen consuming
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
consumeren consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; use; utilise; utilize
eten consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; eat; eat heartily; eat hungrily; eat up; having a good feed; work inside
gebruiken consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble administer; adopt; apply; avail oneself of; be on drugs; burn up; consume; deploy; employ; enforce; engage; handle; implement; make use of; practice; practise; take; take drugs; use; use drugs; utilise; utilize
kluiven gnaw; munch; nibble; nybble; peck; pick
knagen gnaw; munch; nibble; nybble; pick
knauwen gnaw; munch; nibble; nybble; peck; pick hurt; injure
nuttigen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; polish off; put away
opeten consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; eat; eat up; finish
oppeuzelen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble devour; nibble; nybble; swallow up
snoepen munch; nibble; nybble
spijzen munch; nibble; nourish; nybble; peck
tot zich nemen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch
verorberen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; devour; dispatch
- crunch

Verwante woorden van "munch":


Synoniemen voor "munch":


Verwante definities voor "munch":

 1. a large bite2
  • he tried to talk between munches on the sandwich2
 2. chew noisily2