Engels

Uitgebreide vertaling voor obliging (Engels) in het Nederlands

obliging:

obliging bijvoeglijk naamwoord

 1. obliging (friendly; kind; kindly)
  vriendelijke
 2. obliging (helpful; attentive; complaisant; assistent)
  behulpzaam; bereidwillig; gedienstig; inschikkelijk
 3. obliging
  tegemoetkomend; welwillend; bereidwillig; toeschietelijk
 4. obliging
  verplichtend
 5. obliging
  dienstvaardig
 6. obliging (pliant; approachable; responsive; )
  toegankelijk; aanspreekbaar; toeschietelijk; benaderbaar; genaakbaar
 7. obliging (servient; tractable; willing)
  willig; dienstbaar; dienstwillig
 8. obliging (considerate)
  dienstwillig; voorkomend; gedienstig
 9. obliging (accommodating; submissive; compliant; )
  inschikkelijk; soepel; meegaand; gewillig; toegeeflijk; gedwee; toegevend
 10. obliging (willing; lenient; readiness; ready)
  bereidwillig; bereidvaardig; welwillend
 11. obliging (well bred; polite; well-mannered; )
  beleefd; beschaafd; voorkomend; welopgevoed; wellevend; gemanierd

Vertaal Matrix voor obliging:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanspreekbaar approachable; complaisant; forward; graciously; obliging; pliable; pliant; responsive
behulpzaam assistent; attentive; complaisant; helpful; obliging benevolent; good-natured; kind; mild
beleefd chivalrous; civil; complaisant; courteous; courtly; forward; mannerly; obliging; pliable; pliant; polite; responsive; well bred; well educated; well-educated; well-mannered
benaderbaar approachable; complaisant; forward; graciously; obliging; pliable; pliant; responsive accessible; amenable; approachable; frank; open
bereidvaardig lenient; obliging; readiness; ready; willing ready; willing
bereidwillig assistent; attentive; complaisant; helpful; lenient; obliging; readiness; ready; willing
beschaafd chivalrous; civil; complaisant; courteous; courtly; forward; mannerly; obliging; pliable; pliant; polite; responsive; well bred; well educated; well-educated; well-mannered chivalrous; civil; civilised; civilized; courteous; cultivated; cultured; dignified; polite; proper; properly; reputable; respectable; well-mannered
dienstbaar obliging; servient; tractable; willing docile; meek; obedient; submissive
dienstvaardig obliging
dienstwillig considerate; obliging; servient; tractable; willing
gedienstig assistent; attentive; complaisant; considerate; helpful; obliging docile; meek; obedient; submissive
gedwee accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding amenable; docile; humble; malleable; meek; pliable; slavishly; submissive
gemanierd chivalrous; civil; complaisant; courteous; courtly; forward; mannerly; obliging; pliable; pliant; polite; responsive; well bred; well educated; well-educated; well-mannered
gewillig accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding ready; willing
inschikkelijk accommodating; assistent; attentive; complaisant; compliant; flexible; helpful; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding
meegaand accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding amenable; docile; flexible; humble; malleable; meek; pliable; pliant; slavishly; submissive; supple; yielding
soepel accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding flexible; limber; lithe; plastic; pliable; pliant; supple; yielding
tegemoetkomend obliging
toegankelijk approachable; complaisant; forward; graciously; obliging; pliable; pliant; responsive accessible; achievable; amenable; approachable; driveable; frank; open; realizable; within reach
toegevend accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding
toeschietelijk approachable; complaisant; forward; graciously; obliging; pliable; pliant; responsive
verplichtend obliging
voorkomend chivalrous; civil; complaisant; considerate; courteous; courtly; forward; mannerly; obliging; pliable; pliant; polite; responsive; well bred; well educated; well-educated; well-mannered benevolent; courteous; courtly; good-natured; kind; mild; polite
wellevend chivalrous; civil; complaisant; courteous; courtly; forward; mannerly; obliging; pliable; pliant; polite; responsive; well bred; well educated; well-educated; well-mannered courteous
welopgevoed chivalrous; civil; complaisant; courteous; courtly; forward; mannerly; obliging; pliable; pliant; polite; responsive; well bred; well educated; well-educated; well-mannered chivalrous; courteous; dignified; proper; properly; reputable; respectable; well-mannered
welwillend lenient; obliging; readiness; ready; willing benevolent; cooperative; gentle; sympathetic; willing; willingly
willig obliging; servient; tractable; willing
- complaisant
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- ready to render service
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
genaakbaar approachable; complaisant; forward; graciously; obliging; pliable; pliant; responsive accessible; amenable; approachable; frank; open
toegeeflijk accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding
vriendelijke friendly; kind; kindly; obliging

Verwante woorden van "obliging":


Synoniemen voor "obliging":


Verwante definities voor "obliging":

 1. showing a cheerful willingness to do favors for others1
  • the obliging waiter was in no hurry for us to leave1

Wiktionary: obliging

obliging
adjective
 1. bereid iets te willen doen, te helpen
 2. tot hulp en dienst bereid zijn of daarvan blijk geven
 3. tot dienst bereid

Cross Translation:
FromToVia
obliging dienstvaardig; dienstwillig serviable — Qui aimer à rendre service, qui rend service, aidant.

obliging vorm van oblige:

to oblige werkwoord (obliges, obliged, obliging)

 1. to oblige
  verplichten
  • verplichten werkwoord (verplicht, verplichtte, verplichtten, verplicht)
 2. to oblige (force; compel; coerce)
  dwingen; forceren
  • dwingen werkwoord (dwing, dwingt, dwong, dwongen, gedwongen)
  • forceren werkwoord (forceer, forceert, forceerde, forceerden, geforceerd)
 3. to oblige (compel; force; oblige to)
  dwingen te doen; dwingen
 4. to oblige (accomodate; be of help; help; extend the hand; make oneself useful)
  gerieven
  • gerieven werkwoord (gerief, gerieft, geriefde, geriefden, geriefd)
 5. to oblige (oblige to; compel; force)
  noodzaken tot
  • noodzaken tot werkwoord (noodzaak tot, noodzaakt tot, noodzaakte tot, noodzaakten tot, genoodzaakt tot)

Conjugations for oblige:

present
 1. oblige
 2. oblige
 3. obliges
 4. oblige
 5. oblige
 6. oblige
simple past
 1. obliged
 2. obliged
 3. obliged
 4. obliged
 5. obliged
 6. obliged
present perfect
 1. have obliged
 2. have obliged
 3. has obliged
 4. have obliged
 5. have obliged
 6. have obliged
past continuous
 1. was obliging
 2. were obliging
 3. was obliging
 4. were obliging
 5. were obliging
 6. were obliging
future
 1. shall oblige
 2. will oblige
 3. will oblige
 4. shall oblige
 5. will oblige
 6. will oblige
continuous present
 1. am obliging
 2. are obliging
 3. is obliging
 4. are obliging
 5. are obliging
 6. are obliging
subjunctive
 1. be obliged
 2. be obliged
 3. be obliged
 4. be obliged
 5. be obliged
 6. be obliged
diverse
 1. oblige!
 2. let's oblige!
 3. obliged
 4. obliging
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor oblige:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
forceren force; pressing on
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dwingen coerce; compel; force; oblige; oblige to enforce
dwingen te doen compel; force; oblige; oblige to
forceren coerce; compel; force; oblige adjourn; break down; enforce; overburden; overload; sever
gerieven accomodate; be of help; extend the hand; help; make oneself useful; oblige
noodzaken tot compel; force; oblige; oblige to
verplichten oblige
- accommodate; bind; compel; hold; obligate
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- meet

Verwante woorden van "oblige":


Synoniemen voor "oblige":


Antoniemen van "oblige":

 • disoblige

Verwante definities voor "oblige":

 1. bind by an obligation; cause to be indebted1
 2. provide a service or favor for someone1
  • We had to oblige him1
 3. force somebody to do something1

Wiktionary: oblige

oblige
verb
 1. to do someone a service or favour (hence, originally, creating an obligation)
 2. to constrain someone by force or by social, moral or legal means
oblige
verb
 1. tot regel maken dat iets moet

Cross Translation:
FromToVia
oblige forceren; opdringen; aandoen; aantrekken; opleggen; opbrengen; aanbrengen; aanslaan; belasten; belasting heffen op; veraccijnzen; dwingen; noodzaken; verplichten; zich opdringen imposer — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van obliging