Engels

Uitgebreide vertaling voor outlook (Engels) in het Nederlands

outlook:

outlook [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the outlook (anticipation; expectation; prospect; hope)
  de verwachting; de hoop; de afwachting
 2. the outlook (way of thinking; perspective; point of view; )
  het gezichtspunt; de opvatting; de visie; het inzicht; de interpretatie; de zienswijze; de denkbeeld; het standpunt; de idee; de mening; de opinie; het oordeel; de lezing
  • gezichtspunt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • opvatting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • visie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • inzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • interpretatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • zienswijze [de ~] zelfstandig naamwoord
  • denkbeeld [de ~] zelfstandig naamwoord
  • standpunt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • idee [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • mening [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • opinie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • oordeel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • lezing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 3. the outlook (pregnancy; expectation; wear; )
  de verwachting; de zwangerschap; de dracht

Vertaal Matrix voor outlook:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afwachting anticipation; expectation; hope; outlook; prospect
denkbeeld angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking concept; conception; idea; image; insight; notion; thought; vision
dracht anticipation; costume; dress; expectation; looking forward to; outlook; pregnancy; wear folkloric costume; regional attire; regional costume; regional dress
gezichtspunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking opinion; point of view; position; standpoint; view
hoop anticipation; expectation; hope; outlook; prospect a whole lot; accumulation; assembling; bunch; clutter; collection; congestion; crowd; gang; gathering; heap; herd; load; lot; lots; mass; mess; mountain; muddle; multitude; pack; party; pile; piling up; quite a lot; set; shit; tons; troop; troupe; turd; wattle
idee angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; image; insight; notion; perception; thought; understanding
interpretatie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking elucidation; explanation; interpretation; reading; version
inzicht angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking awareness; comprehension; discernment; grasp; insight; mind; notion; perception; reason; understanding; vision
lezing angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking address; deliver a lecture; reading; speech; turn to read; version
mening angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; opinion; view; vision
oordeel angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; judgement; notion; opinion; view; vision
opinie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; opinion; view; vision
opvatting angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
standpunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking attitude; opinion; point of view; position; stand; standpoint; view
verwachting anticipation; costume; dress; expectation; hope; looking forward to; outlook; pregnancy; prospect; wear
visie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; perception; vision
zienswijze angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
zwangerschap anticipation; costume; dress; expectation; looking forward to; outlook; pregnancy; wear
- expectation; lookout; mentality; mind-set; mindset; prospect
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
standpunt regarding
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- prospects; way of looking at things

Verwante woorden van "outlook":

 • outlooks

Synoniemen voor "outlook":


Verwante definities voor "outlook":

 1. the act of looking out1
 2. belief about (or mental picture of) the future1
 3. a habitual or characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to situations1

Wiktionary: outlook

outlook
noun
 1. wat men van de omgeving vanaf een bepaalde plek kan zien

Cross Translation:
FromToVia
outlook levensbeschouwing; wereldbeschouwing Weltanschauung — System der Vorstellungen, die jemand sich von der Welt gemacht hat

Verwante vertalingen van outlook