Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. pack together:


Engels

Uitgebreide vertaling voor pack together (Engels) in het Nederlands

pack together:

to pack together werkwoord (packs together, packed together, packing together)

 1. to pack together (gather; pack up; scrape together; range together)
  samenrapen; samenpakken; bijeen scharrelen
  • samenrapen werkwoord (raap samen, raapt samen, raapte samen, raapten samen, samengeraapt)
  • samenpakken werkwoord (pak samen, pakt samen, pakte samen, pakten samen, samengepakt)
  • bijeen scharrelen werkwoord (scharrel bijeen, scharrelt bijeen, scharrelde bijeen, scharrelden bijeen, bijeen gescharreld)

Conjugations for pack together:

present
 1. pack together
 2. pack together
 3. packs together
 4. pack together
 5. pack together
 6. pack together
simple past
 1. packed together
 2. packed together
 3. packed together
 4. packed together
 5. packed together
 6. packed together
present perfect
 1. have packed together
 2. have packed together
 3. has packed together
 4. have packed together
 5. have packed together
 6. have packed together
past continuous
 1. was packing together
 2. were packing together
 3. was packing together
 4. were packing together
 5. were packing together
 6. were packing together
future
 1. shall pack together
 2. will pack together
 3. will pack together
 4. shall pack together
 5. will pack together
 6. will pack together
continuous present
 1. am packing together
 2. are packing together
 3. is packing together
 4. are packing together
 5. are packing together
 6. are packing together
subjunctive
 1. be packed together
 2. be packed together
 3. be packed together
 4. be packed together
 5. be packed together
 6. be packed together
diverse
 1. pack together!
 2. let's pack together!
 3. packed together
 4. packing together
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor pack together:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bijeen scharrelen gather; pack together; pack up; range together; scrape together
samenpakken gather; pack together; pack up; range together; scrape together
samenrapen gather; pack together; pack up; range together; scrape together
- compact; compress

Synoniemen voor "pack together":


Antoniemen van "pack together":

 • decompress

Verwante definities voor "pack together":

 1. make more compact by or as if by pressing1

Verwante vertalingen van pack together