Engels

Uitgebreide vertaling voor persecute (Engels) in het Nederlands

persecute:

to persecute werkwoord (persecutes, persecuted, persecuting)

 1. to persecute (strive after; pursue; aim for; chase; haunt)
  nastreven; vervolgen; najagen; trachten te verkrijgen
  • nastreven werkwoord (streef na, streeft na, streefde na, streefden na, nagestreefd)
  • vervolgen werkwoord (vervolg, vervolgt, vervolgde, vervolgden, vervolgd)
  • najagen werkwoord (jaag na, jaagt na, joeg na, joegen na, nagejaagd)
 2. to persecute (chase; pursue; haunt; run after)
  achtervolgen; achternazitten; volgen; nazitten
  • achtervolgen werkwoord (achtervolg, achtervolgt, achtervolgde, achtervolgden, achtervolgd)
  • achternazitten werkwoord (zit achterna, zat achterna, zaten achterna, achternagezeten)
  • volgen werkwoord (volg, volgt, volgde, volgden, gevolgd)
  • nazitten werkwoord (zit na, zat na, zaten na, nagezeten)

Conjugations for persecute:

present
 1. persecute
 2. persecute
 3. persecutes
 4. persecute
 5. persecute
 6. persecute
simple past
 1. persecuted
 2. persecuted
 3. persecuted
 4. persecuted
 5. persecuted
 6. persecuted
present perfect
 1. have persecuted
 2. have persecuted
 3. has persecuted
 4. have persecuted
 5. have persecuted
 6. have persecuted
past continuous
 1. was persecuting
 2. were persecuting
 3. was persecuting
 4. were persecuting
 5. were persecuting
 6. were persecuting
future
 1. shall persecute
 2. will persecute
 3. will persecute
 4. shall persecute
 5. will persecute
 6. will persecute
continuous present
 1. am persecuting
 2. are persecuting
 3. is persecuting
 4. are persecuting
 5. are persecuting
 6. are persecuting
subjunctive
 1. be persecuted
 2. be persecuted
 3. be persecuted
 4. be persecuted
 5. be persecuted
 6. be persecuted
diverse
 1. persecute!
 2. let's persecute!
 3. persecuted
 4. persecuting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor persecute:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achtervolgen following; pursuing; tailing
najagen aiming for; seeking after
nastreven aiming for; seeking after
volgen following; pursuing; tailing
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achternazitten chase; haunt; persecute; pursue; run after
achtervolgen chase; haunt; persecute; pursue; run after
najagen aim for; chase; haunt; persecute; pursue; strive after
nastreven aim for; chase; haunt; persecute; pursue; strive after
nazitten chase; haunt; persecute; pursue; run after
trachten te verkrijgen aim for; chase; haunt; persecute; pursue; strive after
vervolgen aim for; chase; haunt; persecute; pursue; strive after adjudicate; bring action against; carry on; condemn; continue; get on; go on; go through with it; hold on; judge; keep on; keep up; let last; move on; persist; proceed; prosecute; pursue the subject; sentence; try
volgen chase; haunt; persecute; pursue; run after accompany; chaperon; chase; come along with; conduct; ensue; escort; follow; go after; imitate; pursue; run after; track; walk along; watch
- oppress

Verwante woorden van "persecute":


Synoniemen voor "persecute":


Verwante definities voor "persecute":

 1. cause to suffer1
  • Jews were persecuted in the former Soviet Union1

Wiktionary: persecute

persecute
verb
 1. to pursue in a manner to injure, grieve, or afflict
persecute
verb
 1. niet rusten voor iemand bestraft of geweld aangedaan is

Cross Translation:
FromToVia
persecute najagen; narennen; achtervolgen; vervolgen; drijven; aandrijven; opjagen; voortdrijven poursuivresuivre quelqu’un avec application, avec ardeur, courir après quelqu’un dans le dessein de l’atteindre, de le prendre.