Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor pillar (Engels) in het Nederlands

pillar:

pillar [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the pillar (column; pile)
  de kolom; kolom tekst op een pagina; paginagedeelte
 2. the pillar (column; post)
  – (architecture) a tall vertical cylindrical structure standing upright and used to support a structure 1
  de pilaar
  • pilaar [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 3. the pillar (society grouping)
  volksgroepering; de zuil
 4. the pillar (mainstay)
  – a prominent supporter 1
  steunpaal; de zuil
  • steunpaal [znw.] zelfstandig naamwoord
  • zuil [de ~] zelfstandig naamwoord
 5. the pillar (socle; stand; tripod; support; column)
  de sokkel; de voetstuk; zuilvoet
  • sokkel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • voetstuk [de ~] zelfstandig naamwoord
  • zuilvoet [znw.] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor pillar:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
kolom column; pile; pillar column
kolom tekst op een pagina column; pile; pillar
paginagedeelte column; pile; pillar
pilaar column; pillar; post
sokkel column; pillar; socle; stand; support; tripod
steunpaal mainstay; pillar
voetstuk column; pillar; socle; stand; support; tripod
volksgroepering pillar; society grouping
zuil mainstay; pillar; society grouping
zuilvoet column; pillar; socle; stand; support; tripod
- column; mainstay; tower
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- buttress; mainstay

Verwante woorden van "pillar":


Synoniemen voor "pillar":


Verwante definities voor "pillar":

 1. (architecture) a tall vertical cylindrical structure standing upright and used to support a structure1
 2. a vertical cylindrical structure standing alone and not supporting anything (such as a monument)1
 3. a fundamental principle or practice1
  • science eroded the pillars of superstition1
 4. a prominent supporter1
  • he is a pillar of the community1
 5. anything that approximates the shape of a column or tower1
  • a thin pillar of smoke betrayed their campsite1

Wiktionary: pillar

pillar
noun
 1. large post, often used as supporting architecture
pillar
noun
 1. een langgerekt vertikaal bouwelement, gewoonlijk uit één stuk en met een willkeurig gevormde doorsnede

Cross Translation:
FromToVia
pillar pijler; pilaar PfeilerArchitektur, Bauwesen: ein frei oder an der Wand stehender, mehr oder minder schlanker fachterminologisch: nur prismatischer, (umgangssprachlich) auch runder Körper aus Stein, Holz, Mauerwerk, Kunststoff oder Metall zur Aufnahme von Lasten [[da
pillar kolom; zuil SäuleArchitektur: senkrechte, zumeist runde Stütze bei größeren Bauwerken
pillar pilaar; colonne; kolom; steunpilaar; zuil pilier — (architecture) maçonnerie|fr ouvrage de maçonnerie en forme de grosse colonne ronde, carrée, etc., qui sert à soutenir un édifice ou quelque partie d’un édifice.

Verwante vertalingen van pillar