Engels

Uitgebreide vertaling voor presumptuous (Engels) in het Nederlands

presumptuous:

presumptuous bijvoeglijk naamwoord

 1. presumptuous (arrogant; supercilious; haughty; high-handed; superior)
  arrogant; hooghartig; verwaand; zelfingenomen; zelfgenoegzaam; uit de hoogte; neerbuigend; hautain; hovaardig; aanmatigend; hoogmoedig
 2. presumptuous (self-satisfied; haughty; condescending; )
  zelfgenoegzaam; zelfingenomen; ijdel; verwaand; ingebeeld
 3. presumptuous (arrogant; haughty)
  arrogant; aanmatigend; hooghartig; hautain
 4. presumptuous (insolent; impudent; shameless; overbearing; arrogant)
  onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; respectloos; aanmatigend
 5. presumptuous (reckless; overexcited)
  roekeloos; baldadig
 6. presumptuous (audacious; overconfident; reckless; )
  roekeloos; overmoedig; vermetel; doldriest; lichtzinnig; waaghalzig
 7. presumptuous (pretentious)
  pretentieus

Vertaal Matrix voor presumptuous:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanmatigend arrogant; haughty; high-handed; impudent; insolent; overbearing; presumptuous; shameless; supercilious; superior
arrogant arrogant; haughty; high-handed; presumptuous; supercilious; superior arrogant; haughty; proud
baldadig overexcited; presumptuous; reckless
doldriest audacious; daring; foolhardy; light-headed; overconfident; presumptuous; rash; reckless; temerarious
hautain arrogant; haughty; high-handed; presumptuous; supercilious; superior
hooghartig arrogant; haughty; high-handed; presumptuous; supercilious; superior contemptuous; contumelious; depreciatory; derisive; derogatory; disdainful; disparaging; haughty; high-and-mighty; proud; scornful; slighting; sneering; supercilious
hoogmoedig arrogant; haughty; high-handed; presumptuous; supercilious; superior arrogant; haughty; proud
hovaardig arrogant; haughty; high-handed; presumptuous; supercilious; superior arrogant; haughty; proud
ijdel arrogant; condescending; haughty; overbearing; presumptuous; self-satisfied; stuck-up empty; for nothing; fruitless; futile; idle; in vain; to no avail; unused; vainly
ingebeeld arrogant; condescending; haughty; overbearing; presumptuous; self-satisfied; stuck-up fancied; fictitious; illusive; illusory; imaginary; pedantic
lichtzinnig audacious; daring; foolhardy; light-headed; overconfident; presumptuous; rash; reckless; temerarious careless; flighty; flippant; foolhardy; frivolous; gay; imprudent; inconsiderate; light-headed; light-hearted; rash; reckless; shallow; without thinking
neerbuigend arrogant; haughty; high-handed; presumptuous; supercilious; superior arrogant; depreciatory; derogatory; disparaging; haughty; high-and-mighty; proud; slighting; supercilious
onbeschaamd arrogant; impudent; insolent; overbearing; presumptuous; shameless
onbeschoft arrogant; impudent; insolent; overbearing; presumptuous; shameless discourteous; ill-mannered; impertinent; impolite; indecent; insolent; loutish; oafish; offensive; rude
ongegeneerd arrogant; impudent; insolent; overbearing; presumptuous; shameless
overmoedig audacious; daring; foolhardy; light-headed; overconfident; presumptuous; rash; reckless; temerarious daredevil; foolhardy; reckless
pretentieus presumptuous; pretentious
respectloos arrogant; impudent; insolent; overbearing; presumptuous; shameless
roekeloos audacious; daring; foolhardy; light-headed; overconfident; overexcited; presumptuous; rash; reckless; temerarious careless; daredevil; foolhardy; imprudent; inconsiderate; reckless; without thinking
vermetel audacious; daring; foolhardy; light-headed; overconfident; presumptuous; rash; reckless; temerarious audacious; bold; daredevil; daring; dashing; dauntless; fearless; foolhardy; manful; reckless; unabashed; undaunted
verwaand arrogant; condescending; haughty; high-handed; overbearing; presumptuous; self-satisfied; stuck-up; supercilious; superior arrogant; bumptious; conceited; foppish; haughty; pedantic; proud; swanky
waaghalzig audacious; daring; foolhardy; light-headed; overconfident; presumptuous; rash; reckless; temerarious daredevil; foolhardy; reckless
zelfgenoegzaam arrogant; condescending; haughty; high-handed; overbearing; presumptuous; self-satisfied; stuck-up; supercilious; superior pedantic
zelfingenomen arrogant; condescending; haughty; high-handed; overbearing; presumptuous; self-satisfied; stuck-up; supercilious; superior pedantic
- assuming; assumptive
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- overweening
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
uit de hoogte arrogant; haughty; high-handed; presumptuous; supercilious; superior arrogant; depreciatory; derogatory; disparaging; haughty; high-and-mighty; proud; slighting; supercilious

Verwante woorden van "presumptuous":


Synoniemen voor "presumptuous":


Verwante definities voor "presumptuous":

 1. excessively forward1
  • the duchess would not put up with presumptuous servants1

Wiktionary: presumptuous

presumptuous
adjective
 1. going beyond what is proper
presumptuous
adjective
 1. arrogant, pretentieus