Engels

Uitgebreide vertaling voor progressive (Engels) in het Nederlands

progressive:

progressive bijvoeglijk naamwoord

 1. progressive (sophisticated; advanced; forward)
  progressief; geavanceerd; vooruitstrevend
 2. progressive (gradual; by degree)
  gradueel; opklimmend; trapsgewijs

Vertaal Matrix voor progressive:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- continuous tense; imperfect; imperfect tense; liberal; liberalist; progressive tense
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
geavanceerd advanced; forward; progressive; sophisticated advanced; far advanced
gradueel by degree; gradual; progressive
progressief advanced; forward; progressive; sophisticated
trapsgewijs by degree; gradual; progressive cascade
vooruitstrevend advanced; forward; progressive; sophisticated
- reform-minded; reformist
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
opklimmend by degree; gradual; progressive

Verwante woorden van "progressive":

 • progressiveness, progressively, progress

Synoniemen voor "progressive":


Antoniemen van "progressive":


Verwante definities voor "progressive":

 1. advancing in severity1
  • progressive paralysis1
 2. favoring or promoting reform (often by government action)1
 3. (of a card game or a dance) involving a series of sections for which the participants successively change place or relative position1
  • progressive euchre1
  • progressive tournaments1
 4. favoring or promoting progress1
  • progressive schools1
 5. (of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount of income increases1
 6. gradually advancing in extent1
 7. a person who favors a political philosophy of progress and reform and the protection of civil liberties1
 8. a tense of verbs used in describing action that is on-going1

Wiktionary: progressive

progressive
adjective
 1. favouring or promoting progress; advanced
progressive
adjective
 1. vooruitstrevend
 2. 3

progress:

progress [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the progress (progression; ascent; increase)
  de vooruitgang; de voortgang; het verloop; de progressie; de ontwikkelingsgang; de vordering

to progress werkwoord (progresses, progressed, progressing)

 1. to progress (improve; make progress)
  verbeteren; progressie maken; beter worden; vooruitgang boeken
 2. to progress (make progress; make head-way)
  vorderen; vooruitkomen; verder komen
  • vorderen werkwoord (vorder, vordert, vorderde, vorderden, gevorderd)
  • vooruitkomen werkwoord (kom vooruit, komt vooruit, kwam vooruit, kwamen vooruit, vooruit gekomen)
  • verder komen werkwoord

Conjugations for progress:

present
 1. progress
 2. progress
 3. progresses
 4. progress
 5. progress
 6. progress
simple past
 1. progressed
 2. progressed
 3. progressed
 4. progressed
 5. progressed
 6. progressed
present perfect
 1. have progressed
 2. have progressed
 3. has progressed
 4. have progressed
 5. have progressed
 6. have progressed
past continuous
 1. was progressing
 2. were progressing
 3. was progressing
 4. were progressing
 5. were progressing
 6. were progressing
future
 1. shall progress
 2. will progress
 3. will progress
 4. shall progress
 5. will progress
 6. will progress
continuous present
 1. am progressing
 2. are progressing
 3. is progressing
 4. are progressing
 5. are progressing
 6. are progressing
subjunctive
 1. be progressed
 2. be progressed
 3. be progressed
 4. be progressed
 5. be progressed
 6. be progressed
diverse
 1. progress!
 2. let's progress!
 3. progressed
 4. progressing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor progress:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beter worden getting well; healing; recovery; recuperation; return to health
ontwikkelingsgang ascent; increase; progress; progression
progressie ascent; increase; progress; progression
verbeteren make things better
verloop ascent; increase; progress; progression
voortgang ascent; increase; progress; progression advance; march; military walking
vooruitgang ascent; increase; progress; progression ascent; boom; cultivation; development; education; evolvement; increase; progression; rise; uplift; upturn
vorderen advancing; making progress; progressing
vordering ascent; increase; progress; progression action; ascent; boom; claim; claiming; collection; debt-claim; debt-recovery; demand; increase; legal claim; petition; progression; query; recovery; request; rise; uplift; upturn
- advance; advancement; forward motion; onward motion; procession; progression
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beter worden improve; make progress; progress
progressie maken improve; make progress; progress
verbeteren improve; make progress; progress better; correct; exchange; get better; improve; interchange; make better; put straight; rectify; redevelop; renew; renovate; resume; set right; swap; trade
verder komen make head-way; make progress; progress
vooruitgang boeken improve; make progress; progress
vooruitkomen make head-way; make progress; progress build up; get better; improve; raise; work oneself up
vorderen make head-way; make progress; progress claim; demand; get better; improve; lay claim to
- advance; build; build up; come along; come on; get along; get on; go on; march on; move on; pass on; shape up; work up
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- advance; continuation
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
verloop course; lapse

Verwante woorden van "progress":


Synoniemen voor "progress":


Antoniemen van "progress":


Verwante definities voor "progress":

 1. gradual improvement or growth or development1
  • great progress in the arts1
 2. the act of moving forward (as toward a goal)1
 3. a movement forward1
  • he listened for the progress of the troops1
 4. develop in a positive way1
  • He progressed well in school1
 5. form or accumulate steadily1
 6. move forward, also in the metaphorical sense1

Wiktionary: progress

progress
 1. a moving forward
 2. advance or growth of civilization
progress
noun
 1. een verbeterde toestand
 2. het proces van technologische en economische groei van een samenleving
 3. vooruitgang, progressie
verb
 1. naar voren gaan
 2. vooruitgang boeken

Cross Translation:
FromToVia
progress vooruitgang Fortschrittgesellschaftliche, positive Entwicklung
progress vooruitgang Fortschrittpersönliche, positive Entwicklung
progress bevordering; promotie; versnelling; spurt avancementprogrès en quelque matière que ce soit.
progress opschieten; veld winnen; vlotten; vooruitgaan; vorderen; voorgaan; voorlopen; avanceren; in rang opklimmen; overgaan; oprukken; promotie maken; voorafgaan; voor zijn; voorwaarts gaan avancerpousser en avant, porter en avant.
progress opschieten; veld winnen; vlotten; vooruitgaan; vorderen progresser — Faire des progrès.
progress vordering; voortgang; vooruitgang progrèsavancement, mouvement en avant.

Verwante vertalingen van progressive