Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. prole:


Engels

Uitgebreide vertaling voor prole (Engels) in het Nederlands

prole:

prole [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the prole (boor; hulk; slob; )
  de proleet; de hork; de lomperd; de vlegel; de kinkel
  • proleet [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • hork [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • lomperd [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • vlegel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • kinkel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 2. the prole (wretch; slob)
  de sloeber; de schooier
  • sloeber [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • schooier [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor prole:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hork bastard; boor; churl; clumsy fellow; hulk; ill-mannered brute; lout; prole; slob; swine asshole; dirty bastard; son-of-a-bitch
kinkel bastard; boor; churl; clumsy fellow; hulk; ill-mannered brute; lout; prole; slob; swine boor; bumpkin; clodhopper; lout; yokel
lomperd bastard; boor; churl; clumsy fellow; hulk; ill-mannered brute; lout; prole; slob; swine
proleet bastard; boor; churl; clumsy fellow; hulk; ill-mannered brute; lout; prole; slob; swine
schooier prole; slob; wretch
sloeber prole; slob; wretch
vlegel bastard; boor; churl; clumsy fellow; hulk; ill-mannered brute; lout; prole; slob; swine baddie; blackguard; boor; brat; bumpkin; clodhopper; good for nothing; knave; lout; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel; yokel
- proletarian; worker

Verwante woorden van "prole":

 • proles

Synoniemen voor "prole":


Verwante definities voor "prole":

 1. a member of the working class (not necessarily employed)1