Engels

Uitgebreide vertaling voor put forward (Engels) in het Nederlands

put forward:

to put forward werkwoord (puts forward, put forward, putting forward)

 1. to put forward (postulate; raise; introduce)
  stellen; poneren; naar voren brengen; opperen
  • stellen werkwoord (stel, stelt, stelde, stelden, gesteld)
  • poneren werkwoord (poneer, poneert, poneerde, poneerden, geponeerd)
  • naar voren brengen werkwoord (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opperen werkwoord (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 2. to put forward (broach a subject; raise; initiate; )
  ter sprake brengen; aanvoeren; entameren; aansnijden; opwerpen; aankaarten; te berde brengen; op tafel leggen; opperen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aanvoeren werkwoord (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • entameren werkwoord
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • op tafel leggen werkwoord
  • opperen werkwoord (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 3. to put forward (broach a subject; bring up; broach; cut into; put on the table)
  ter sprake brengen; aansnijden; starten; entameren; openen; opwerpen; gesprek aanknopen; te berde brengen; aankaarten; aanknopen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
  • entameren werkwoord
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • gesprek aanknopen werkwoord
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)

Conjugations for put forward:

present
 1. put forward
 2. put forward
 3. puts forward
 4. put forward
 5. put forward
 6. put forward
simple past
 1. put forward
 2. put forward
 3. put forward
 4. put forward
 5. put forward
 6. put forward
present perfect
 1. have put forward
 2. have put forward
 3. has put forward
 4. have put forward
 5. have put forward
 6. have put forward
past continuous
 1. was putting forward
 2. were putting forward
 3. was putting forward
 4. were putting forward
 5. were putting forward
 6. were putting forward
future
 1. shall put forward
 2. will put forward
 3. will put forward
 4. shall put forward
 5. will put forward
 6. will put forward
continuous present
 1. am putting forward
 2. are putting forward
 3. is putting forward
 4. are putting forward
 5. are putting forward
 6. are putting forward
subjunctive
 1. be put forward
 2. be put forward
 3. be put forward
 4. be put forward
 5. be put forward
 6. be put forward
diverse
 1. put forward!
 2. let's put forward!
 3. put forward
 4. putting forward
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor put forward:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanknopen tie to
aansnijden beginning; broaching; starting
aanvoeren command; front position; lead; leading; taking the lead
entameren beginning; broaching; starting
opwerpen raising; throwing up
poneren advancing; postulating
stellen advancing; postulating
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankaarten bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring up; broach; raise
aanknopen bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table begin; enter; enter into; start; take on; tie on to
aansnijden bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring up; broach; raise
aanvoeren bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up be in command of; bring forward; command; direct; intimate; introduce; lead; order; preside; propose; suggest; take the lead
entameren bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up
gesprek aanknopen bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table
naar voren brengen introduce; postulate; put forward; raise bring forward; bring forwards; bring in; bring something up; initiate; introduce; nominate; present; prompt; propose; raise; suggest; ventilate
op tafel leggen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring up; broach; raise
openen bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table add; add on to; build out; expand; extend; introduce; make public; open; open up; publish; release; start; swell; turn on; uncover; unlock; unscrew; widen
opperen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; introduce; postulate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring forward; bring in; initiate; intimate; introduce; nominate; present; prompt; propose; raise; suggest
opwerpen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up throw in the air; throw up; throw upward; toss in the air; toss up
poneren introduce; postulate; put forward; raise bring forward; bring in; initiate; intimate; introduce; nominate; present; propose; raise; suggest
starten bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table begin; commence; connect; herald; light; open; put on; ring in; set in motion; set up; start; start to; strike up; switch on; take off; take on; turn on; undertake
stellen introduce; postulate; put forward; raise do as if; feign; pretend; sham
te berde brengen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up intimate; propose; suggest
ter sprake brengen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring something up; bring up; broach; drag up; raise; rake up; stir up; ventilate
- assert; nominate; posit; put up; state; submit
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- advance; mention; set forth; state

Synoniemen voor "put forward":


Verwante definities voor "put forward":

 1. put before1
 2. propose as a candidate for some honor1
 3. insist on having one's opinions and rights recognized1

Verwante vertalingen van put forward