Engels

Uitgebreide vertaling voor put on the table (Engels) in het Nederlands

put on the table:

to put on the table werkwoord (puts on the table, put on the table, putting on the table)

 1. to put on the table (broach a subject; raise; put forward; )
  ter sprake brengen; aanvoeren; entameren; aansnijden; opwerpen; aankaarten; te berde brengen; op tafel leggen; opperen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aanvoeren werkwoord (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • entameren werkwoord
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • op tafel leggen werkwoord
  • opperen werkwoord (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 2. to put on the table (broach a subject; bring up; broach; cut into; put forward)
  ter sprake brengen; aansnijden; starten; entameren; openen; opwerpen; gesprek aanknopen; te berde brengen; aankaarten; aanknopen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
  • entameren werkwoord
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • gesprek aanknopen werkwoord
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)

Conjugations for put on the table:

present
 1. put on the table
 2. put on the table
 3. puts on the table
 4. put on the table
 5. put on the table
 6. put on the table
simple past
 1. put on the table
 2. put on the table
 3. put on the table
 4. put on the table
 5. put on the table
 6. put on the table
present perfect
 1. have put on the table
 2. have put on the table
 3. has put on the table
 4. have put on the table
 5. have put on the table
 6. have put on the table
past continuous
 1. was putting on the table
 2. were putting on the table
 3. was putting on the table
 4. were putting on the table
 5. were putting on the table
 6. were putting on the table
future
 1. shall put on the table
 2. will put on the table
 3. will put on the table
 4. shall put on the table
 5. will put on the table
 6. will put on the table
continuous present
 1. am putting on the table
 2. are putting on the table
 3. is putting on the table
 4. are putting on the table
 5. are putting on the table
 6. are putting on the table
subjunctive
 1. be put on the table
 2. be put on the table
 3. be put on the table
 4. be put on the table
 5. be put on the table
 6. be put on the table
diverse
 1. put on the table!
 2. let's put on the table!
 3. put on the table
 4. putting on the table
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor put on the table:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanknopen tie to
aansnijden beginning; broaching; starting
aanvoeren command; front position; lead; leading; taking the lead
entameren beginning; broaching; starting
opwerpen raising; throwing up
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankaarten bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring up; broach; raise
aanknopen bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table begin; enter; enter into; start; take on; tie on to
aansnijden bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring up; broach; raise
aanvoeren bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up be in command of; bring forward; command; direct; intimate; introduce; lead; order; preside; propose; suggest; take the lead
entameren bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up
gesprek aanknopen bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table
op tafel leggen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring up; broach; raise
openen bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table add; add on to; build out; expand; extend; introduce; make public; open; open up; publish; release; start; swell; turn on; uncover; unlock; unscrew; widen
opperen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring forward; bring in; initiate; intimate; introduce; nominate; postulate; present; prompt; propose; put forward; raise; suggest
opwerpen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up throw in the air; throw up; throw upward; toss in the air; toss up
starten bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table begin; commence; connect; herald; light; open; put on; ring in; set in motion; set up; start; start to; strike up; switch on; take off; take on; turn on; undertake
te berde brengen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up intimate; propose; suggest
ter sprake brengen bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up bring something up; bring up; broach; drag up; raise; rake up; stir up; ventilate

Verwante vertalingen van put on the table