Engels

Uitgebreide vertaling voor reorganize (Engels) in het Nederlands

reorganize:

to reorganize werkwoord, Amerikaans (reorganizes, reorganized, reorganizing)

 1. to reorganize (restructure; reorganise)
  herstructureren
  • herstructureren werkwoord (herstructureer, herstructureert, herstructureerde, herstructureerden, geherstructureerd)
 2. to reorganize (redevelop; clean up; restore; reorganise)
  saneren
  • saneren werkwoord (saneer, saneert, saneerde, saneerden, gesaneerd)
 3. to reorganize (reorganise; reform; reshape; remodel)
  reorganiseren; vervormen; omvormen
  • reorganiseren werkwoord (reorganiseer, reorganiseert, reorganiseerde, reorganiseerden, gereorganiseerd)
  • vervormen werkwoord (vervorm, vervormt, vervormde, vervormden, vervormd)
  • omvormen werkwoord (vorm om, vormt om, vormde om, vormden om, omgevormd)

Conjugations for reorganize:

present
 1. reorganize
 2. reorganize
 3. reorganizes
 4. reorganize
 5. reorganize
 6. reorganize
simple past
 1. reorganized
 2. reorganized
 3. reorganized
 4. reorganized
 5. reorganized
 6. reorganized
present perfect
 1. have reorganized
 2. have reorganized
 3. has reorganized
 4. have reorganized
 5. have reorganized
 6. have reorganized
past continuous
 1. was reorganizing
 2. were reorganizing
 3. was reorganizing
 4. were reorganizing
 5. were reorganizing
 6. were reorganizing
future
 1. shall reorganize
 2. will reorganize
 3. will reorganize
 4. shall reorganize
 5. will reorganize
 6. will reorganize
continuous present
 1. am reorganizing
 2. are reorganizing
 3. is reorganizing
 4. are reorganizing
 5. are reorganizing
 6. are reorganizing
subjunctive
 1. be reorganized
 2. be reorganized
 3. be reorganized
 4. be reorganized
 5. be reorganized
 6. be reorganized
diverse
 1. reorganize!
 2. let's reorganize!
 3. reorganized
 4. reorganizing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor reorganize:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
saneren curing; healing; reorganisation; reorganization
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
herstructureren reorganise; reorganize; restructure refactor
omvormen reform; remodel; reorganise; reorganize; reshape
reorganiseren reform; remodel; reorganise; reorganize; reshape
saneren clean up; redevelop; reorganise; reorganize; restore
vervormen reform; remodel; reorganise; reorganize; reshape be corrupted; change form; deform; degenerate; disfigure; transform
- regroup; reorganise; shake up
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- fashion anew; reform; reorganise

Verwante woorden van "reorganize":


Synoniemen voor "reorganize":


Verwante definities voor "reorganize":

 1. organize anew1
  • We must reorganize the company if we don't want to go under1
 2. organize anew, as after a setback1

Wiktionary: reorganize

reorganize
verb
 1. met behulp van ingrijpende maatregelen een einde maken aan een ongezonde financiële toestand

Cross Translation:
FromToVia
reorganize reorganiseren; saneren; hervormen; reformeren reformer — Former de nouveau.
reorganize rechtop zetten; verhogen; herstellen; reorganiseren; saneren; herbouwen; reconstrueren; weer vlot trekken; doen opmerken; noteren releverremettre debout ce qui était tomber ; remettre une chose dans la situation où elle doit être, une personne dans son attitude naturelle.