Engels

Uitgebreide vertaling voor reshape (Engels) in het Nederlands

reshape:

to reshape werkwoord (reshapes, reshaped, reshaping)

 1. to reshape (modify; change; alter; reform; rewrite)
  modificeren; veranderen; wijzigen; herzien; amenderen; omwerken
  • modificeren werkwoord (modificeer, modificeert, modificeerde, modificeerden, gemodificeerd)
  • veranderen werkwoord (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • wijzigen werkwoord (wijzig, wijzigt, wijzigde, wijzigden, gewijzigd)
  • herzien werkwoord (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
  • amenderen werkwoord (amendeer, amendeert, amendeerde, amendeerden, geamendeerd)
  • omwerken werkwoord (werk om, werkt om, werkte om, werkten om, omgewerkt)
 2. to reshape (reorganise; reform; remodel; reorganize)
  reorganiseren; vervormen; omvormen
  • reorganiseren werkwoord (reorganiseer, reorganiseert, reorganiseerde, reorganiseerden, gereorganiseerd)
  • vervormen werkwoord (vervorm, vervormt, vervormde, vervormden, vervormd)
  • omvormen werkwoord (vorm om, vormt om, vormde om, vormden om, omgevormd)

Conjugations for reshape:

present
 1. reshape
 2. reshape
 3. reshapes
 4. reshape
 5. reshape
 6. reshape
simple past
 1. reshaped
 2. reshaped
 3. reshaped
 4. reshaped
 5. reshaped
 6. reshaped
present perfect
 1. have reshaped
 2. have reshaped
 3. has reshaped
 4. have reshaped
 5. have reshaped
 6. have reshaped
past continuous
 1. was reshaping
 2. were reshaping
 3. was reshaping
 4. were reshaping
 5. were reshaping
 6. were reshaping
future
 1. shall reshape
 2. will reshape
 3. will reshape
 4. shall reshape
 5. will reshape
 6. will reshape
continuous present
 1. am reshaping
 2. are reshaping
 3. is reshaping
 4. are reshaping
 5. are reshaping
 6. are reshaping
subjunctive
 1. be reshaped
 2. be reshaped
 3. be reshaped
 4. be reshaped
 5. be reshaped
 6. be reshaped
diverse
 1. reshape!
 2. let's reshape!
 3. reshaped
 4. reshaping
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor reshape:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
amenderen altering; amending; changing; modifying
modificeren altering; amending; changing; modifying
veranderen alteration; altering; amending; change; change of form; changing; conversion; modifying; mutation; reformation; remodelling; transformation; transposition
wijzigen alteration; altering; amending; change; change of form; changing; conversion; modifying; reformation; remodelling; transformation; transposition
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
amenderen alter; change; modify; reform; reshape; rewrite
herzien alter; change; modify; reform; reshape; rewrite alter; amend; better; change; correct; create; get better; improve; interchange; invent; make; make better; renew; review; revise; switch; transform; vary
modificeren alter; change; modify; reform; reshape; rewrite
omvormen reform; remodel; reorganise; reorganize; reshape
omwerken alter; change; modify; reform; reshape; rewrite break up; convert; dig; plough; plough up; reform
reorganiseren reform; remodel; reorganise; reorganize; reshape
veranderen alter; change; modify; reform; reshape; rewrite alter; alternate with; change; create; differ; diverge; interchange; invent; make; metamorphose; range; switch; transform; transmute; variate; vary
vervormen reform; remodel; reorganise; reorganize; reshape be corrupted; change form; deform; degenerate; disfigure; transform
wijzigen alter; change; modify; reform; reshape; rewrite alter; change; create; interchange; invent; make; modify; switch; transform; vary
- remold

Verwante woorden van "reshape":


Synoniemen voor "reshape":


Verwante definities voor "reshape":

 1. shape anew or differently1
  • The new foreign minister reshaped the foreign policy of his country1
 2. shape again or shape differently1