Engels

Uitgebreide vertaling voor resoluteness (Engels) in het Nederlands

resoluteness:

resoluteness [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the resoluteness (resolution; decisiveness)
  de vastberadenheid; de pertinentie; de stelligheid; de beslistheid
 2. the resoluteness (determination; firmness; sureness; resolution)
  de vastberadenheid; de standvastigheid; de beslistheid
 3. the resoluteness (decisiveness; resolution)
  de vastbeslotenheid; de gedecideerdheid

Vertaal Matrix voor resoluteness:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beslistheid decisiveness; determination; firmness; resoluteness; resolution; sureness
gedecideerdheid decisiveness; resoluteness; resolution
pertinentie decisiveness; resoluteness; resolution
standvastigheid determination; firmness; resoluteness; resolution; sureness
stelligheid decisiveness; resoluteness; resolution certainty; consistency; firmness; positiveness; self-confidence
vastberadenheid decisiveness; determination; firmness; resoluteness; resolution; sureness determination; self-confidence; strength
vastbeslotenheid decisiveness; resoluteness; resolution
- firmness; firmness of purpose; resolution; resolve

Verwante woorden van "resoluteness":


Synoniemen voor "resoluteness":


Antoniemen van "resoluteness":


Verwante definities voor "resoluteness":

 1. the trait of being resolute1
  • his resoluteness carried him through the battle1

resoluteness vorm van resolute:

resolute bijvoeglijk naamwoord

 1. resolute (brisk; courageous; firm; bold)
  krachtig; beslist; doortastend; kordaat; ferm; krachtdadig
 2. resolute (determined; decided; decisive)
  beslist; vastberaden; gedecideerd; besluitvaardig; kordaat; resoluut
 3. resolute (decisive; firm; unshakable)
  standvastig; kordaat; ferm
 4. resolute (unflinching; determined; firm)
  vastbesloten

Vertaal Matrix voor resolute:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beslist bold; brisk; courageous; decided; decisive; determined; firm; resolute absolutely; actually; certain; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; most certainly; of course; positive; positively; really; sure; sure and certain; surely; truly; truthfully; undoubted; undoubtedly
besluitvaardig decided; decisive; determined; resolute
doortastend bold; brisk; courageous; firm; resolute drastic; energetic; energetically; forceful; potent; powerful; robust; stout; strong; tough; vigorous
ferm bold; brisk; courageous; decisive; firm; resolute; unshakable drastic; energetic; energetically; firm; forceful; morally strong; muscular; potent; powerful; robust; solid; standing-on; staunch; stiff; stout; strapping; strong; sturdy; tough; vigorous; well built
gedecideerd decided; decisive; determined; resolute
kordaat bold; brisk; courageous; decided; decisive; determined; firm; resolute; unshakable
krachtdadig bold; brisk; courageous; firm; resolute drastic; energetic; energetically; forceful; potent; powerful; robust; stout; strong; tough; vigorous
krachtig bold; brisk; courageous; firm; resolute drastic; effective; efficient; emphatic; energetic; energetically; fierce; forceful; full of energy; intense; pointed; potent; powerful; robust; severe; stout; strapping; strong; tough; vigorous; violent
resoluut decided; decisive; determined; resolute
standvastig decisive; firm; resolute; unshakable persistent
vastberaden decided; decisive; determined; resolute
vastbesloten determined; firm; resolute; unflinching
- unhesitating
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- resourceful

Verwante woorden van "resolute":


Synoniemen voor "resolute":


Antoniemen van "resolute":

 • irresolute

Verwante definities voor "resolute":

 1. characterized by quickness and firmness1
 2. firm in purpose or belief; characterized by firmness and determination1
  • stood resolute against the enemy1
  • faced with a resolute opposition1
  • a resolute and unshakeable faith1

Wiktionary: resolute

resolute
adjective
 1. niet onderhevig aan aarzeling of twijfel
 2. vastbesloten, vastberaden

Cross Translation:
FromToVia
resolute resoluut; vastbesloten mannhaft — entschlossen, tatkräftig
resolute resoluut; kordaat resolut — zum Handeln bereit, entschlossen