Engels

Uitgebreide vertaling voor respect (Engels) in het Nederlands

respect:

respect [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the respect (esteem; regard; estimation)
  de hoogachting; het respect; de achting; de eerbied; de eerbiediging
 2. the respect (appreciation; esteem; regard)
  de waardering; het respect; de achting
  • waardering [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • respect [het ~] zelfstandig naamwoord
  • achting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 3. the respect (admiration)
  de bewondering
 4. the respect (esteem; awe; regard; observance; deference)
  het respect; het ontzag; de eerbied; de achting
  • respect [het ~] zelfstandig naamwoord
  • ontzag [het ~] zelfstandig naamwoord
  • eerbied [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • achting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 5. the respect (honour; deference; honor)
  de ere
  • ere [de ~] zelfstandig naamwoord
 6. the respect (veneration; worship; reverence; )
  eerbiedigen; aanbidden; de verheerlijking; de eerbied; verheffen; de verering
 7. the respect (observance)
  ontzien; de eerbiediging

to respect werkwoord (respects, respected, respecting)

 1. to respect (hold in great esteem; esteem; have a high regard for; )
  respecteren; eerbiedigen; hoogschatten; achten; hoogachten
  • respecteren werkwoord (respecteer, respecteert, respecteerde, respecteerden, gerespecteerd)
  • eerbiedigen werkwoord (eerbiedig, eerbiedigt, eerbiedigde, eerbiedigden, eerbiedigd)
  • hoogschatten werkwoord (schat hoog, schatte hoog, schatten hoog, gehoogschat)
  • achten werkwoord (acht, achtte, achtten, geacht)
  • hoogachten werkwoord (acht hoog, achtte hoog, achtten hoog, hooggeacht)
 2. to respect (keep to it; obey; stick to; keep promise)
  houden aan; eerbiedigen
  • houden aan werkwoord
  • eerbiedigen werkwoord (eerbiedig, eerbiedigt, eerbiedigde, eerbiedigden, eerbiedigd)
 3. to respect (admire; cherish)
  bewonderen
  • bewonderen werkwoord (bewonder, bewondert, bewonderde, bewonderden, bewonderd)
 4. respect (regard)
  achten
  • achten werkwoord (acht, achtte, achtten, geacht)

Conjugations for respect:

present
 1. respect
 2. respect
 3. respects
 4. respect
 5. respect
 6. respect
simple past
 1. respected
 2. respected
 3. respected
 4. respected
 5. respected
 6. respected
present perfect
 1. have respected
 2. have respected
 3. has respected
 4. have respected
 5. have respected
 6. have respected
past continuous
 1. was respecting
 2. were respecting
 3. was respecting
 4. were respecting
 5. were respecting
 6. were respecting
future
 1. shall respect
 2. will respect
 3. will respect
 4. shall respect
 5. will respect
 6. will respect
continuous present
 1. am respecting
 2. are respecting
 3. is respecting
 4. are respecting
 5. are respecting
 6. are respecting
subjunctive
 1. be respected
 2. be respected
 3. be respected
 4. be respected
 5. be respected
 6. be respected
diverse
 1. respect!
 2. let's respect!
 3. respected
 4. respecting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor respect:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbidden adoration; deference; regard; respect; reverence; veneration; worship
achten honours; respecting
achting appreciation; awe; deference; esteem; estimation; observance; regard; respect distinction; rank; renown; reputation; standing
bewondering admiration; respect
eerbied adoration; awe; deference; esteem; estimation; observance; regard; respect; reverence; veneration; worship
eerbiedigen adoration; deference; regard; respect; reverence; veneration; worship
eerbiediging esteem; estimation; observance; regard; respect
ere deference; honor; honour; respect
hoogachting esteem; estimation; regard; respect
ontzag awe; deference; esteem; observance; regard; respect
ontzien observance; respect
respect appreciation; awe; deference; esteem; estimation; observance; regard; respect
verering adoration; deference; regard; respect; reverence; veneration; worship homage; honouring; inauguration; toast; tribute
verheerlijking adoration; deference; regard; respect; reverence; veneration; worship glorification; idolizing
verheffen adoration; deference; regard; respect; reverence; veneration; worship
waardering appreciation; esteem; regard; respect rating
- deference; esteem; obedience; regard; respectfulness
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbidden adore; glorify; idolise; idolize; looking exalted; pray to; worship
achten esteem; esteem highly; have a high regard for; hold in great esteem; praise; regard; respect; value highly deem; reckon; regard; think
bewonderen admire; cherish; respect
eerbiedigen esteem; esteem highly; have a high regard for; hold in great esteem; keep promise; keep to it; obey; praise; respect; stick to; value highly
hoogachten esteem; esteem highly; have a high regard for; hold in great esteem; praise; respect; value highly
hoogschatten esteem; esteem highly; have a high regard for; hold in great esteem; praise; respect; value highly
houden aan keep promise; keep to it; obey; respect; stick to
ontzien consider; save; spare
respecteren esteem; esteem highly; have a high regard for; hold in great esteem; praise; respect; value highly
verheffen rise
- abide by; esteem; honor; honour; observe; prise; prize; value

Verwante woorden van "respect":


Synoniemen voor "respect":


Antoniemen van "respect":

 • disesteem; disrespect

Verwante definities voor "respect":

 1. behavior intended to please your parents1
  • he went to law school out of respect for his father's wishes1
 2. a courteous expression (by word or deed) of esteem or regard1
  • be sure to give my respects to the dean1
 3. courteous regard for people's feelings1
  • out of respect for his privacy1
 4. (usually preceded by `in') a detail or point1
  • it differs in that respect1
 5. an attitude of admiration or esteem1
  • she lost all respect for him1
 6. a feeling of friendship and esteem1
  • he inspires respect1
 7. the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded)1
 8. regard highly; think much of1
  • I respect his judgement1
 9. show respect towards1

Wiktionary: respect

respect
noun
 1. admiration for a person or entity because of perceived merit
verb
 1. to have respect for
respect
noun
 1. hoe men door anderen gezien wordt
 2. eerbied uit hoogachting of angst

Cross Translation:
FromToVia
respect snelheid; tempo; vaart; aanblik; aanzien; air; verschijning; schijn; uiterlijk; voorkomen; zeilstand allurefaçon d’aller, de marcher.
respect gadeslaan; observeren; toekijken; toezien; waarnemen observer — Traductions à trier suivant le sens
respect respect; eerbied; egards; ontzag respectsentiment de considération, d’égard envers quelqu’un ou quelque chose, manifesté par une attitude déférente envers celui-ci ou celle-ci.
respect eerbiedigen; respecteren respecterhonorer, révérer, porter respect.

Verwante vertalingen van respect