Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. rudderless:
  2. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor rudderless (Engels) in het Nederlands

rudderless:

rudderless bijvoeglijk naamwoord

  1. rudderless (motionless)
    roerloos; zonder roer

Vertaal Matrix voor rudderless:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
roerloos motionless; rudderless immobile; motionless; unmoving
- adrift; afloat; aimless; directionless; planless; undirected
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
zonder roer motionless; rudderless

Synoniemen voor "rudderless":


Verwante definities voor "rudderless":

  1. aimlessly drifting1

Wiktionary: rudderless

rudderless
adjective
  1. zonder sturing in mechanisch opzicht