Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor show off (Engels) in het Nederlands

show off:

to show off werkwoord (shows off, showed off, showing off)

 1. to show off (be conspicuous; attract attention; stick out; )
  uitsteken; opvallen; uitspringen; eruit springen; afsteken; in het oog lopen
  • uitsteken werkwoord (steek uit, steekt uit, stak uit, staken uit, uitgestoken)
  • opvallen werkwoord (val op, valt op, viel op, vielen op, opgevallen)
  • uitspringen werkwoord (spring uit, springt uit, sprong uit, sprongen uit, uitgesprongen)
  • eruit springen werkwoord (spring eruit, springt eruit, sprong eruit, sprongen eruit, eruit gesprongen)
  • afsteken werkwoord (steek af, steekt af, stak af, staken af, afgestoken)
  • in het oog lopen werkwoord
 2. to show off
  pronken; te kijk lopen met; pralen; geuren
  • pronken werkwoord (pronk, pronkt, pronkte, pronkten, gepronken)
  • te kijk lopen met werkwoord
  • pralen werkwoord (praal, praalt, praalde, praalden, gepraald)
  • geuren werkwoord (geur, geurt, geurde, geurden, gegeurd)
 3. to show off (display; prance; flaunt)
  tentoonspreiden; uitstallen
  • tentoonspreiden werkwoord (speid tentoon, speidt tentoon, speidde tentoon, speidden tentoon, tentoongespreid)
  • uitstallen werkwoord (stal uit, stalt uit, stalde uit, stalden uit, uitgestald)

Conjugations for show off:

present
 1. show off
 2. show off
 3. shows off
 4. show off
 5. show off
 6. show off
simple past
 1. showed off
 2. showed off
 3. showed off
 4. showed off
 5. showed off
 6. showed off
present perfect
 1. have shown off
 2. have shown off
 3. has shown off
 4. have shown off
 5. have shown off
 6. have shown off
past continuous
 1. was showing off
 2. were showing off
 3. was showing off
 4. were showing off
 5. were showing off
 6. were showing off
future
 1. shall show off
 2. will show off
 3. will show off
 4. shall show off
 5. will show off
 6. will show off
continuous present
 1. am showing off
 2. are showing off
 3. is showing off
 4. are showing off
 5. are showing off
 6. are showing off
subjunctive
 1. be shown off
 2. be shown off
 3. be shown off
 4. be shown off
 5. be shown off
 6. be shown off
diverse
 1. show off!
 2. let's show off!
 3. shown off
 4. showing off
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor show off:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
opvallen catch the eye; strike
uitsteken bulging; protruding; sticking out
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afsteken attract attention; be conspicuous; jut out; leap out; prance; protrude; show off; stand out; stick out depart; leave; sail away; take off
eruit springen attract attention; be conspicuous; jut out; leap out; prance; protrude; show off; stand out; stick out
geuren show off have something fishy about it; smell; stink
in het oog lopen attract attention; be conspicuous; jut out; leap out; prance; protrude; show off; stand out; stick out
opvallen attract attention; be conspicuous; jut out; leap out; prance; protrude; show off; stand out; stick out
pralen show off
pronken show off
te kijk lopen met show off
tentoonspreiden display; flaunt; prance; show off
uitspringen attract attention; be conspicuous; jut out; leap out; prance; protrude; show off; stand out; stick out
uitstallen display; flaunt; prance; show off display; exhibit; show
uitsteken attract attention; be conspicuous; jut out; leap out; prance; protrude; show off; stand out; stick out outshine
- flash; flaunt; ostentate; swank
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- put it on; shine; swank about
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
uitsteken leaps out at you; obvious; outstanding; prominent; sticks out

Synoniemen voor "show off":


Verwante definities voor "show off":

 1. display proudly; act ostentatiously or pretentiously1

Wiktionary: show off

show off
noun
 1. iemand die vaak opschept tot ergernis van anderen

Cross Translation:
FromToVia
show off renommeren renommieren — (intransitiv) mit Reichtum, Wissen, Fähigkeiten oder vollbrachten Taten prahlen, um seine eigene Bedeutung hervorkehren

Verwante vertalingen van show off